Duurzaamheid lijkt het toverwoord vandaag de dag. Door het meten van individueel energieverbruik van gebouwen met collectieve energie installaties (blokverwarming) maken wij dit al mogelijk sinds 1952.

Hoe? Door zinvol digitaliseren. Digitaliseren is hier dus het toverwoord. Want door het per huishouden meten van werkelijk verbruik van warmte, gas, water en elektra maken we eenvoudig gebouwen slimmer, duurzamer en gezonder voor nu en de toekomst. Geautomatiseerde meters worden op radiatoren, tussen leidingen, ketelhuizen, laadpalen etc. geplaatst. Hierdoor kunnen we de individuele en totaal verbruiken op afstand uitlezen, en per huishouden de jaarlijkse eindafrekening energie uiterst precies opmaken. De totaalrekening van de energieleverancier van een complex wordt hierdoor eerlijk verdeeld over de bewoners. En die aanpak is succesvol: Door energie-efficiëntie en de kosteneffectiviteit te verbeteren in gebouwen met blokverwarming ontsnappen we met onze digitale meetsystemen jaarlijks in ruim 11 miljoen woningen wereldwijd aan zo’n 8,7 miljoen ton CO2 uitstoot. In Nederland betekent dit voor bewoners een eindafrekening energie die 20% lager uit kan vallen. Zinvol digitaliseren dus. Een kleine stap, met een hoog resultaat! We kunnen wel stellen dat door gebruik te (blijven) maken van collectieve energie installaties bewoners meer inzicht, grip en zekerheid hebben op de energie afrekening. Maar door deze innovatie in de vastgoed sector profiteren ook VvE’s, beheerders en woningcorporaties van deze slimme toepassingen. Administratieve processen gaan sneller en efficiënter. Bovendien bespaart het hen tijd, kosten en energie.


Wij gaan voor een lager energieverbruik en meer transparantie. Het doel is om het energieverbruik in de EU op de lange termijn te verlagen. Al onze technologieën zijn daarom EED* en EPBD (bouwbesluit)** proof.


* EED: het verplicht en gedetailleerd inzichtelijk maken van CO2 uitstoot en maatregelen die een organisatie hiervoor neemt.
**EPBD: De Europese richtlijn aangaande energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen.www.techem.nllinkedin.com/company/techem-nederland