“Jouw hulp op jouw moment op jouw plek”

We zien somberheidsklachten en eenzaamheid toenemen in de huidige tijd. Door de coronacrisis is er minder of geen persoonlijk contact mogelijk tussen mensen. Wie hulp nodig heeft moet bovendien lang wachten, waardoor klachten vaak verergeren. Het internet biedt mogelijkheden om op afstand hulp te bieden, laagdrempelig en tijdig. Bijvoorbeeld in het geval van Eva.

Eva gaat naar de huisarts

Eva (20) voelt zich eenzaam. Haar relatie is uit en ze woont en studeert in de stad, ver van haar familie en vrienden. Omdat Eva zich steeds slechter voelt, gaat ze naar de huisarts. Ze wordt verwezen naar een GGZ-instelling.

Eva krijgt de diagnose depressie

Eva schrikt ervan en haar somberheid neemt toe. Gelukkig valt de wachttijd voor de behandeling mee, omdat Eva online kan beginnen. De behandelaar maakt een account aan in Jouw Omgeving voor Eva en legt uit dat de behandeling ‘blended’ zal plaatsvinden: een combinatie van gesprekken en het zelf online werken aan doelen.

Eva start met Jouw Omgeving

In een videogesprek formuleren Eva en de behandelaar samen de doelen waar Eva de komende tijd aan zal werken. De doelen zijn terug te vinden in Jouw Omgeving. Een hele opluchting voor Eva, die begint te voelen dat zij zelf iets kan doen om haar situatie te verbeteren. Eva gaat aan de slag met twee doelen: 1) ‘mijn stemming verbeteren’ en 2) ‘mijn sociale netwerk uitbreiden’.

Eva werkt aan haar doelen

Eva werkt zelfstandig in het online behandelprotocol ‘Doepressie’. Tussendoor bespreekt zij via videobellen met de behandelaar de voortgang en gaan ze dieper in op onderdelen van de module. Eva wil ook graag werken aan het verstevigen van haar netwerk. De Sociale Netwerkkaart in Jouw Omgeving geeft inzicht. Eva ontdekt dat ze behoefte heeft aan meer steun van haar ouders en ze oefent met de behandelaar hoe zij hierover met haar moeder in gesprek kan gaan.

Eva betrekt haar ouders

De ouders van Eva hebben inmiddels ook een account in Jouw Omgeving en kunnen zien aan welke doelen Eva werkt. Dat maakt het makkelijker voor Eva om met hen over haar gevoelens te praten. Hierdoor wordt de relatie met haar ouders hechter. Niet alleen de behandelaar, maar ook Eva zelf schrijft rapportages in Jouw Omgeving.

Eva betrekt haar vriendin Iris

Door te oefenen met de behandelaar lukt het Eva ook om haar studiegenoot Iris in vertrouwen te nemen. Eva trekt nu samen op met Iris in de opleiding en ze voelt zich een stuk beter en meer ontspannen. Met de behandelaar maakt Eva een plan om terugval te voorkomen. De behandeling wordt afgesloten.

Eva kan zelf verder

Eva kan op ieder moment nog inloggen op Jouw Omgeving om haar terugvalplan te bekijken, de gemaakte opdrachten in te zien en de verslagen te lezen. Dit stelt haar gerust en geeft voldoende vertrouwen om zelf verder te gaan. Eva heeft de grip op haar leven weer terug.

Over Jouw Omgeving

Mensen met een hulp- of zorgvraag bereiken het beste resultaat en ervaren de beste zorg door zelf aan het roer te staan. Jouw Omgeving is een e-healthplatform voor behandeling, begeleiding en zelfhulp. De cliënt, diens netwerk en de zorgprofessionals werken samen op een visuele, interactieve en gebruiksvriendelijke manier. Jouw Omgeving biedt inzicht in de voortgang van het behandeltraject en vergroot daarmee de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van zowel de cliënt als zijn omgeving. Voor zorgprofessionals biedt het werken met Jouw Omgeving ondersteuning en structuur in alle fases van het behandelproces. Jouw Omgeving helpt effectieve zorg te bieden die past bij deze tijd. Jouw Omgeving wordt ingezet door zorginstellingen en zelfstandige praktijken in de jeugdhulp, ggz, gehandicaptenzorg en binnen wijkteams. Iets voor jouw organisatie? Kijk op Jouw Omgeving en plan een demo.