Steeds meer twintigers en dertigers gaan beleggen. Een verstandige keuze, meent Martine Hafkamp, algemeen directeur van vermogensbeheerder Fintessa. “Twintigers en dertigers hebben intussen volop kunnen lezen dat pensioenen in bepaalde gevallen niet meer geïndexeerd worden, en als het tegenzit zelfs gekort. Dat is geen prettig vooruitzicht.” Bovendien levert geld op de bank zetten, voor wie dan ook, niets meer op.

De jongere generaties zijn er meer van doordrongen dat je voor je eigen toekomst moet zorgen en dus ook zelf de regie moet nemen over je vermogens- en pensioenopbouw. “Met de beleggingshorizon die de twintigers en dertigers hebben kunnen ze rustig het geld dat ze ‘over’ hebben in aandelen beleggen,” stelt Hafkamp. Tegelijkertijd constateert ze dat jongeren steeds meer speculeren in plaats van beleggen. “Vaak handelen beginnende speculanten in crypto-valuta, reddit-aandelen en andere meme-stocks. Daar zit weinig fundamentele analyse achter. De koers wordt vooral bepaald door groepsgedrag.”

Opbouwen portefeuille

De drempel om te beleggen wordt steeds lager door zaken als nieuwe technologieën en beleggingsapps. “Op zich is er helemaal niets mis met online platforms,” stelt Hafkamp. Niet iedereen heeft een dure zakenbank nodig. En als je denkt dat je het zelf kan en je de kennis en tijd hebt om een verstandige effectenportefeuille op te bouwen, kan dat prima bij een online broker. Tegelijkertijd is beleggen een serieuze bezigheid, daar moet je geen spel van maken.” Haar advies aan de doe-het-zelfbelegger: ‘Doe altijd goed je huiswerk voor je actief wordt op een platform. Wat zijn de verborgen kosten? “Gratis’ handelen bestaat niet. Als je de kosten niet ziet, voel je die ‘pijn’ niet, maar hoe dan ook betaal je ervoor. Wie weet worden je aandelen wel uitgeleend of sluizen ze je orders door naar partijen die niet de beste prijs geven.”

Emotie is grootste vijand

Gevraagd naar de valkuilen bij zelf beleggen, noemt Hafkamp emoties de grootste vijand van iedere belegger. “De grootste vijand ben jezelf. Je moet je eigen beleggingen zuiver zakelijk blijven bekijken en je niet gaan hechten aan een aandeel. Dat maakt winst of verlies nemen heel lastig. Andere valkuilen zijn denk ik wel zelfoverschatting, de markt willen timen, te veel handelen door onzekerheid en weinig geduld (met als gevolg hoge kosten) en te weinig tijd besteden aan de beleggingen.” Ook herkenbaar is achter anderen aanlopen en dus altijd te laat zijn en meedoen met social mediahypes.

Wat voor de één een goede belegging is hoeft dat voor de ander niet te zijn. En, wat voor de één een goed moment is om te verkopen hoeft dat voor een ander niet te zijn. “Bij ieder profiel hoort een eigen beleid,” benadrukt Hafkamp. Een persoonlijk profiel stelt de belegger in staat de juiste beleggingen bij zijn specifieke persoonlijke situatie te kiezen, meent ze. “Je geeft jezelf zo richtlijnen om op koers te blijven, je te focussen op die stip op de horizon. Bovendien weet je welke risico’s je kunt en wilt nemen. Hierdoor heb je meer rust om weg te blijven bij de waan van de dag. Langetermijndoelen zijn áltijd van belang. Voor beleggen geldt: hoe langer de horizon, des te groter de kans om het beoogde rendement te realiseren. Wanneer je in aandelen gaat beleggen en dus risico gaat lopen is een termijn van pakweg minimaal vijf jaar nodig. Op korte termijn kan zich immers een onverwachte gebeurtenis voordoen die de beleggingen schade toebrengt, waarbij je te weinig tijd overhoudt om te herstellen. Een neutrale portefeuille (aandelen en obligaties) zal over een periode van tien jaar niet snel verlies maken.”

Historische context

De AEX en andere indicatoren staan op recordkoersen. “Het feit dat een beurs hoger staat dan bijvoorbeeld een jaar geleden betekent niet per definitie dat de beurs ook duurder is geworden,” legt Hafkamp uit. “In dezelfde periode kunnen de winsten immers harder gestegen zijn dan de koersen. Ondanks het feit dat een beurs hoger staat zijn de aandelen dan goedkoper geworden.” Ze plaatst de AEX-stand in een historische context. “Bedenk dat de AEX op 100 punten ooit hoog stond. Toch steeg deze naar 200 punten, en door naar 300 punten, enzovoort. Bij beleggen is niet het verleden van belang, maar de verwachting voor de toekomst. De toekomst- en de winstverwachtingen bepalen of het interessant is om in een beurs te beleggen. De absolute stand zegt niets. Een beurs is relatief duur of goedkoop, ook afgezet tegen alternatieve beleggingen als vastgoed, spaargeld en obligaties. De duurste fout die mensen maken is het niet-belegd zitten met je geld in spaargeld. Alleen voel je daar de pijn niet zo van. Tja, in veel mensen schuilt een struisvogel…”

Vergroening

Belangrijke trends zijn het verdere economische herstel uit de pandemie, de digitalisering, de verdere vergroening van de economie (duurzaam beleggen), de vergrijzing en de beweging van marktwerking naar meer overheidsingrijpen en de toenemende spanningen in de internationale politiek. “Met al deze trends moet je als belegger rekening houden. Bij Fintessa spelen we hierop in door in kansrijke sectoren aandelen te selecteren of door problematische sectoren juist te mijden. Het is zaak een goede balans tussen al deze keuzes aan te houden. Een al te zware weging van een bepaalde trend ten opzichte van andere trends verhoogt het risico.”

10 jaar op rij beste vermogensbeheerder

“We hebben veel persoonlijke aandacht voor onze cliënten, bieden gericht maatwerk en kiezen voor individuele beleggingen in aandelen en obligaties, eventueel aangevuld met trackers. We beleggen voor onze cliënten uitdrukkelijk niet in beleggingsfondsen en gestructureerde producten en hebben geen eigen producten. Verder moet het beleggingsbeleid begrijpelijk zijn voor de cliënt. Als je het niet meer aan de cliënt kunt uitleggen, is het geen goed beleggingsbeleid. Niet voor niets zijn wij tien jaar op rij verkozen tot de beste vermogensbeheerder van Nederland.”

bezoek de website om de verschillende mogelijkheden te bekijken.