Nu ouderen steeds langer thuis wonen, is er behoefte aan betaalbare seniorenwoningen met de juiste voorzieningen in de buurt. Ook moet er veel meer worden geïnvesteerd in levensbestendige woningen en nieuwe woonvormen, zoals ‘knarrenhofjes’ en kangoeroewoningen. ANBO directeur-bestuurder Anneke Sipkens adviseert om op tijd – ‘rond je 65ste’ – na te denken over de eigen woonsituatie.

Wonen in een passend huis is een van de belangrijkste voorwaarden om goed en gelukkig oud te kunnen worden. “Langer thuis wonen is een bezuinigingsmaatregel, maar komt ook tegemoet aan de wens van ouderen, om meer regie te houden over het eigen leven en in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen.”

Levensloopbestendig

Met de dubbele vergrijzing is er een enorm tekort aan seniorenwoningen die betaalbaar zijn en voldoende aangepast om echt oud te worden (‘levensloopbestendig’). In de komende acht jaar moeten zo’n 250 duizend seniorenwoningen bijkomen. “We moeten meer woningen realiseren waar mensen naartoe kunnen als de kinderen de deur uit zijn. Daarmee bevorder je de doorstroming van de woningmarkt.” Ambitie is er genoeg, maar de oplevering van nieuwe woningen blijft ver achter bij de beloofde aantallen. “De eerste opgave is bouwen en verbouwen. We zeggen al tien jaar ‘we weten wat eraan komt’ en er is helemaal níets gedaan. Dat is zorgelijk. Je gaat met z’n allen naar een ouder wordende samenleving en daar is onvoldoende op geanticipeerd.”

Naast extra woningen moet er ook meer ruimte komen voor alternatieve woonvormen. Nu zitten regels initiatieven vaak nog in de weg. Als voorbeeld noemt Sipkens een ouder echtpaar dat op een boerderij woont. “Ze willen graag een klein huis op het erf bouwen, waar zij kunnen gaan wonen, zodat de dochter in de boerderij kan wonen. Ze krijgen geen vergunning. Dat is natuurlijk superfrustrerend. We vinden we dat er meer ruimte moet komen voor dit soort initiatieven van mensen die samen iets willen opzetten.”

Mensen met een eigen huis en veel overwaarde hebben de mogelijkheid om de waarde van het huis in cash geld om te zetten. “Dat geld kun je inzetten om je huis geschikt te maken om er langer in te blijven wonen. Wat je ook kunt doen, is te overwegen om je huis te verkopen en te gaan huren. Het is een andere manier van denken. Als je beide opties goed doorrekent, kan dat interessant zijn.”

Rondkijken

Sipens’ belangrijkste advies luidt: “Denk véél eerder na hoe je later wilt wonen. Ga eens informeren en rondkijken, zodat je weet wat er mogelijk is en welke plannen er van je gemeente zijn. Ons advies is, denk na hoe het is als je minder mobiel bent. Je bent voor jezelf en je kinderen verplicht om dat te doen. Je kunt niet verwachten dat iedereen zomaar voor je klaarstaat als je hulp nodig hebt.”