Noord-Holland Noord ontwikkelt zich meer en meer tot een belangrijke waterstofregio, ‘hydrogen valley’, van Noordwest-Europa. De regio speelt een sleutelrol bij de productie en distributie van waterstof, de duurzame energiedrager voor de transitie naar een CO2-vrije economie. Directeur Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vertelt wat de regio uniek maakt.

“Als je naar een regio kijkt, draait het om twee vragen. Wat is er? En wat is de potentie van de regio?” Kijk je naar de uitgangspositie van Noord-Holland Noord, dan zie je rond drie clusters tal van duurzame initiatieven van de grond komen, stelt Pennink vast. “Den Helder heeft een groot potentieel om de waterstof energiehub te worden. Daar wordt al hard aan gewerkt. De tweede is het Bergense gasveld dat dienstdoet als opslagplek voor buffergas. “Daaromheen verzamelen zich steeds meer bedrijven die allemaal bezig zijn met waterstof en groen gas.” En in de Wieringermeer staan de grootste glastuinbouwbedrijven van Nederland, naast datacenters van Microsoft en Google. “Er wordt heel hard aan gewerkt om dat te verduurzamen. De agrisector in de regio werkt hard aan verduurzaming, maar ondervindt ook problemen om de energie die bedrijven onder andere op daken produceren op het elektriciteitsnet te krijgen. Daar onderzoeken we of we die energie niet tijdelijk kunnen opslaan in de vorm van waterstof.”

Triple-A-locatie

Het is een van de voorbeelden hoe Noord-Holland Noord kan bijdragen aan het vergroenen van de economie. Maar de belangrijkste troef is de strategische ligging van Den Helder. In vastgoedterminologie een triple-A-locatie. “In Den Helder komt fossiele energie uit de Noordzee aan land. Er lopen heel erg grote pijpleidingen die aan het nationale gasnetwerk zijn gekoppeld. Er is een NAM-locatie waar het gas behandeld wordt.” Die bestaande infrastructuur is belangrijk. De geplande windparken op zee komen na 2030 boven Den Helder te liggen. “Niet alle energie kan met kabels aan land, dat kan het elektriciteitsnet niet aan.” De oplossing is de energie op zee als waterstof aan land te brengen en aan de infrastructuurbackbone te koppelen, het project HyWay 27. De leidingen richting de IJmond en verder liggen er al.

Tussenfase

De industrie heeft waterstof hard nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. “Groene waterstof is de grote ambitie, maar er moet een tussenfase worden ingebouwd. Dat gaan we in Den Helder doen met het H2 Gateway-project, waarbij we low carbon waterstof gaan produceren. De CO2 kan worden opgeslagen in de lege gasvelden voor de kust van Den Helder. Vanaf 2027 wordt stap voor stap ‘low carbon’ door ‘groen’ vervangen.” In eerste instantie gaat de H2-fabriek rond de 10 tot 25 procent van de totale waterstofbehoefte van Nederland produceren. “Het is ongeveer het volume dat Tata Steel nodig heeft.”

Pennink benadrukt het belang voor de regionale economie en werkgelegenheid. “Wil je de transitie maken, dan moeten je de mensen ook voorbereiden op deze ontwikkeling. Dat doen we door omscholing, bijscholing en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen de stap naar deze industrie te zetten. We weten dat de fossiele energie ophoudt. De mensen die daarin werken, moeten in staat zijn om de stap naar duurzame energie te maken. Dat doen we samen met kennisinstellingen en beroepsonderwijs.”

Doen wat je zegt

Noord-Holland Noord is een regio die zich goed op de kaart zet en zichtbaar maakt wat er aan duurzaamheid en innovatie gebeurt. “Het is echt een ondernemende regio – ‘doen wat je zegt’ – die een prominente rol speelt in de grote uitdagingen van dit moment. De innovatie vindt letterlijk in de schuur plaats.”