Warmte en warmtenetten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Als expert in Integrale gebiedsontwikkeling en ondergrondse infrastructuur biedt bouwbedrijf BAM een totaaloplossing vanaf de entree van de wijk tot in de woning.

Momenteel ligt het aandeel van warmtenetten in het warmteaanbod rond de 5%. De overheid en specialisten uit de branche verwachten een verdrievoudiging van dit percentage de komende tien jaar. In 2050 zullen er naar verwachting zo’n drie miljoen woningen zijn aangesloten op een warmtenet. BAM voelt zich verantwoordelijk voor het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van de woonwijken.

Van warmtebron naar de woning

Een warmtenet is op te delen in vier onderdelen: de warmtebron, het transport, de distributie en de aansluiting in de woning. De warmte is afkomstig van duurzame bronnen, zoals aardwarmte, aquathermie of restwarmte van de industrie. De aanleg van een warmtenet in de bebouwde omgeving vraagt om goed omgevingsmanagement, aangezien het aanleggen ervan doorgaans een grote impact heeft op die omgeving, onder meer doordat er naast een aanvoerleiding ook een retourleiding moet worden aangelegd.

Snelgroeiende markt

De markt van warmtenetten is een kleine maar snelgroeiende markt binnen de energie- en bouwsector. De markt is nog relatief jong en de aanpak en spelers verschillen per regio. BAM heeft de ambitie om een leidende rol te spelen bij de warmtedistributie in de gebouwde omgeving en de aanleg en koppeling van de warmtesystemen in de woningen. Hierbij maakt BAM gebruik van de kennis die is opgedaan bij eerdere projecten, waaronder het nieuwbouwplan Sphinx Zuid in Maastricht in opdracht van Ennatuurlijk en de aanleg van een warmtenet in opdracht van de gemeente Eindhoven. Het bedrijf werkt met regionale projectteams die een ‘all-in-one-oplossing’ op het gebied van de aanleg en het onderhoud van warmtenetwerken op wijkniveau bieden.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is de aanleg van warmtenetten versneld. Momenteel realiseert de markt zo’n 50.000 nieuwe aansluitingen per jaar. De verwachting is dat het aantal nieuwe aansluitingen per jaar oploopt tot 100.000-150.000 per jaar in 2050.

BAM heeft met BAM Energie & Water een specialist in huis in de ondergrondse infrastructuur. Deze opereert landelijk met een regionaal karakter voor meer informatie bezoek de website.