Met 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten heeft KiesZon met haar partners de afgelopen 10 jaar de basis gelegd voor de volgende stap in de energietransitie: een 100% groene energievoorziening. Maar, zo constateert Business Improvement Manager Fabio Pisano, “De energietransitie zorgt voor uitdagingen, door de toename van wind- en zonne-energie is er bijvoorbeeld weinig tot geen capaciteit beschikbaar meer op het stroomnet, waardoor de energietransitie vertraging oploopt.”

Op 5 oktober 2021 komt er vijf miljard euro aan subsidie beschikbaar voor ondernemers die hun energievoorziening willen verduurzamen, de zogeheten stimuleringsregeling SDE++. “Het geld is bedoeld om de energietransitie in Nederland vorm te geven. Het is belangrijk deze subsidie dan ook efficiënt te besteden, dat we zo veel mogelijk duurzame projecten realiseren met elkaar,” meent Fabio Pisano.

Congestie

Kieszon heeft veel ervaring met de ontwikkeling van zonprojecten waar in de basis een SDE beschikking voor nodig is. Na toekenning van de subsidie is tijdige realisatie essentieel, vertelt Pisano. “Na toekenning van de subsidie moet het project binnen de gestelde termijn zijn gerealiseerd.” Als dit langer duurt dan de gestelde termijn, vervalt de subsidie. “De uitdaging is dat er geen tot weinig netcapaciteit is, waardoor het project moet wachten op een verzwaring van het stroomnet. Het stroomnet zoals we dat nu in Nederland hebben, is nu niet in staat om alle zonne- en windenergie te transporteren. Er is een netverzwaring nodig om de groene energie die wordt opgewekt, terug te leveren aan het stroomnet.” Er ontstaat file op het stroomnet. De uitdaging is dat veel van de netverzwaringen pas staan gepland over drie à vier jaar en de SDE ++ beschikkingen een houdbaarheidsdatum hebben en dreigen te komen te vervallen. “Er bestaat de mogelijkheid om uitstel van de SDE++ aan te vragen, maar dat is wat ons betreft niet de meest gewenste oplossing. Zeker omdat onze opdrachtgevers logistiek vastgoed op een duurzame wijze ontwikkelen en waar zonnestroominstallaties een wezenlijk onderdeel van zijn, denk aan de BREEAM certificering. KiesZon heeft ook opdrachtgevers en projecten in congestiegebieden, daar wordt gekeken naar andere (technologische) oplossingen.

KiesZon heeft de afgelopen tien jaar meer dan een miljoen vierkante meter aan logistiek dak voorzien van zonnepanelen. “We zien de zon als basis waar we innovatieve technologieën aan koppelen. Elke kilowattuur die we produceren willen we zo veel mogelijk vergroenen in plaats van direct terug te leveren aan het net. Wat daarmee een oplossing vormt voor congestieproblematiek.”

In plaats van stilzitten, kiest de vormgever van zonnestroomprojecten de weg vooruit, met een focus op innovatie en decentrale energieafname. “We focussen ons steeds meer op oplossingen waarbij we de energie niet terugleveren, maar in en om het gebouw zoveel mogelijk inzetten. Denk aan innovaties uit de technologische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand side management en de elektrificatie van mobiliteit.”

“We bieden oplossingen waarbij je het stroomnet niet belast en doelbewust opgewekte energie inzet voor een energieneutraal gebouw.” KiesZon maakt daarbij gebruik van slimme besturingssystemen welke opgewekte energie doelbewust stuurt naar de behoefte van het gebouw en haar gebruikers. “Met zonne-energie kun je bijvoorbeeld de batterij van de heftrucks laden, waarbij het algoritme weet op welk tijdstip dat het meest efficiënt kan. Het algoritme regelt dat zelf. Daarmee kun je de volgende stap zetten,” aldus Pisano. “Ons doel is om tot een 100% groene energievoorziening te komen”

Pisano vertelt trots: “Als KiesZon vervullen we een voortrekkersrol. We passen innovaties toe die bijdragen aan de elektrische infrastructuur van de toekomst. Daarin tonen we ondernemerschap. Als A niet kan, dan kiezen we B of anders C. De projecten zijn er, de techniek is er, niets let ons om door te gaan. Door innovatieve oplossingen te bieden werken we aan slimme energienetten. Integrale ketensamenwerking kan in de totstandkoming daarvan natuurlijk niet ontbreken. We zullen met alle stakeholders, zoals netbeheerders, energiemaatschappijen en vastgoedeigenaren, de volgende stap moeten zetten om tot een 100% groene energievoorziening te komen.”

KiesZon, een groene energievoorziening met het zonnedak als basis

KiesZon, onderdeel van duurzame energieleverancier Greenchoice, is sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland. Met een zonnedak als basis vergroent zij de energievoorziening van onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties.

We hebben weinig tijd te verliezen in de energietransitie. Laten we morgen in gesprek gaan! www.kieszon.nl/sde