Een familie- en erfrechtadvocaat is er om mensen deskundig en goed te begeleiden bij onenigheid over een nalatenschap. “Dat begint vaak met een goede uitleg. Het erfrecht is een complex onderwerp. Vaak ontstaan de problemen als dingen niet duidelijk zijn. Het is belangrijk dat je weet wat je positie is, dat voorkomt onnodige discussies,” vertelt voorzitter Alexander Leuftink van de vereniging van erfrechtspecialisten, vFAS.

Juist na een overlijden is het belangrijk om goed te weten wat je rechten en plichten zijn. Het erfrecht is complex, met allerlei termijnen die je in achting moet nemen. “Juist in een ingewikkelde situatie is het belangrijk om juridische begeleiding te krijgen. Je kunt snel in een situatie komen dat je handelingen hebt verricht waardoor je de erfenis al hebt aanvaard.” Bij een erfenis ligt een conflict vaak op de loer. Het beeld dat een geschil met het inschakelen van een advocaat verder escaleert, is onjuist. “De juiste juridische begeleiding, met aandacht voor de emotionele kant van het verhaal, leidt dat meestal tot een duurzame oplossing. Soms denkt iemand dat hij of zij bepaalde rechten heeft, terwijl het toch iets anders zit. Een advocaat die thuis is in de materie kan werken aan een oplossing. Het alternatief is dat je verzandt in jarenlange procedures met een onzekere uitkomst.”

“De wisselwerking tussen juridische kennis en soft skills is heel belangrijk.”

Emoties

De vFAS is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het (internationale) familierecht, erfrecht en mediation. Een vFAS-advocaat houdt zich alleen maar bezig met het familie- en erfrecht. Hij of zij heeft de juridische kennis en beschikt over de vaardigheden om in onderling overleg afspraken te maken. “De wisselwerking tussen juridische kennis en soft skills is heel belangrijk vanwege de hoogoplopende emoties. Je hebt de mediationtechnieken en vaardigheden om mensen tot een regeling te begeleiden.” Problemen zitten vaak vooral op emotioneel en relationeel vlak. “Daar moet je aandacht aan geven. Het zijn vaak pijnlijke onderwerpen die in het kader van de afwikkeling moeten worden besproken.”

De erfrechtspecialisten van de vFAS helpen u verder: www.erven-online.nl