IT wordt steeds belangrijker in de bedrijfsprocessen. IT-professionals worden tegelijkertijd steeds schaarser. Linden-IT lost het nijpende tekort op door zelf IT-experts op te leiden en te ondersteunen bij vervolgstappen. Met de aanpak zijn de klanten van Linden-IT verzekerd van een goed werkende IT-infrastructuur.

“De schaarste in de IT is relatief als je buiten de kaders durft te denken,” meent Linden-IT ceo Gerbert Jan Valk. “Er is sprake van een perspectieffout. Bij Linden-IT denken we in de maakbaarheid van de mens. We helpen mensen in hun groei. De meeste mensen vinden het leuk om zich te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Daar spelen we op in met opleidingen en traineeships, waarbij we mensen opleiden tot it-professional op basis van de wensen en behoeften vanuit de markt,” stelt Linden-IT ceo Gerbert Jan Valk

Talentontwikkeling

Linden-IT helpt bedrijven om hun IT te organiseren. De dienstverlener is gespecialiseerd in kantoorautomatisering in de breedste zin van het woord. Een ICT-partner die elk vraagstuk op het gebied van ICT kan beantwoorden en oplossingen biedt. “We hebben 500 professionals die klanten ondersteunen bij letterlijk alles op ICT-gebied wat nodig is om zorgeloos te kunnen werken.”

“Met het opleiden en professionaliseren van onze mensen spelen we in op de groeiende vraag van onze klanten.” Linden-IT bindt IT-professionals met interne opleidingen en traineeships. “Continue bijblijven is extreem belangrijk om door te groeien en bij te blijven. In de IT en automatisering is sprake van een doorlopende ontwikkeling.

Kennispartner

“Als detacheerder zijn we de hele dag bezig met het werven van en ontwikkelen van het juiste talent, die op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen. We hebben een eigen mbo-4-opleiding, in samenwerking met het mbo ROC van Amsterdam in Hilversum en het Regiocollege Zaandam. Maar bijvoorbeeld ook een junior cloud & security support traineeship, 4 senior traineeships en een eigen IT-Academy voor al onze IT-professionals.”

Linden-IT is een kennispartner die de juiste mensen op de juiste plek zet. “We kijken wat nodig is en welke kennis daarvoor nodig is. Met opleidingen steunen en binden we de IT-professionals, zodat ze zich ontwikkelen en langdurig bij ons kunnen blijven werken.” Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. “We zetten ons in om de IT-professional te helpen bij zijn ontwikkeling en om de klant te helpen in hun IT-kennis.”

Op zoek naar een toekomstbestendige baan? We vinden het leuk je te leren kennen: linden-it.com/carriere/