De verkoop van aandelen in een neergaande markt is in de regel geen verstandige zet, maar een door emoties gedreven besluit. Je stapt immers uit als er al een flink koersverlies is opgetreden. Bovendien loopt je het herstel mis dat zich niet zelden snel daarna voordoet (zo ook na de koersdaling aan het begin van de coronacrisis.

De pandemie zorgde vorig jaar wereldwijd voor onrust op de beurzen. Niet verwonderlijk: als belegger wil je je geld niet verliezen en is voortijdig uitstappen de begrijpelijke reactie. Toch hoeft een dalende beurs geen ramp te zijn als je een lange beleggingshorizon in het vizier hebt. Als je dit slim aanpakt, houd je grip op beleggen.

De lange termijn

Aan de andere kant van het spectrum stappen beleggers vaak in op de beurs als de koersen op recordhoogte staan. Die koper is op zijn beurt dan weer duur uit. Ook dan is sprake van door emoties gedreven besluitvorming. Wat eigenlijk wenselijk is, is dat je de emotie uit je aan- of verkoopbeslissingen haalt. Het zogenoemde ‘timen’ van de markt, ofwel het voorspellen van het juiste moment om uit- of juist in te stappen, is een complexe opgave. Als je één uitzonderlijk goede beursdag mist, kan het rendement immers al tegenvallen. Onderzoek wijst uit dat een ‘market timer’ gemiddeld genomen een aanzienlijk lager rendement behaalt in vergelijking met een belegger die zijn beleggingen voor de langere termijn aanhoudt. Voor wie zelf vermogen opbouwt voor een toekomstig pensioen is een langetermijnplan dan ook te verkiezen boven reageren op marktschommelingen. Bedenk hierbij dat aandelen op langere termijn een gemiddeld hoger rendement opleveren dan obligaties. Van belang is wel dat je vooraf bepaalt of en in hoeverre je het risico van tussentijdse koersverliezen bereid bent te dragen. Met een goed gespreide portefeuille kun je ook als het even tegenzit op de beurs op langere termijn toch het beoogde rendement halen.

Grip op beleggen

Natuurlijk laat de toekomst zich niet voorspellen. Het coronavirus is de wereld nog niet uit, de beurzen zullen blijven reageren op ontwikkelingen die lastig zijn in te schatten, zoals alsnog dreigende faillissementen of de schuldenlasten van bedrijven. Toch is er goed nieuws voor aandelen. De inflatie neemt toe, je ontvangt geen rente meer op spaargeld of moet zelfs gaan betalen. Niet verwonderlijk dus dat beleggen nog altijd een prima alternatief is om je geld nog te laten groeien. Je doet er daarbij wel verstandig aan om vast te stellen welke stijl van beleggen het beste bij je past. Met andere woorden: zorg voor grip op beleggen. Voor wie zeker is van zijn zaak, hoeft beleggen niet spannend te zijn. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunt te rade gaan bij diverse aanbieders die je wegwijs kunnen maken in de wereld van het beleggen. Zorg altijd voor een goede spreiding van je beleggingen over sectoren en landen. En probeer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in een sector of de politieke en economische toestand van een bepaald land. Met andere woorden: wéét waar je je geld in belegt. Je kunt ook overwegen een deel passief te beleggen en een deel actief. Zo spreid je de risico’s en kun je toch reageren op actuele ontwikkelingen.

“Beleggen is en blijft een prima alternatief om je geld nog te laten groeien.”