De kracht van lokale betrokkenheid

Prowind ondersteunt als projectpartner partijen die een lokaal duurzaam energieproject tot stand willen laten komen. Vaak gaat het om een burgerinitiatief en levert Prowind de kennis, het netwerk en de middelen. “Samenwerken met lokale partijen en burgers zit in ons bloed. Al onze projecten hebben lokale partijen als medeaandeelhouder. Dat is onze kracht,” vertelt Prowind-directeur Rolf Koster.

Prowind steunt betrokken en lokaal actieve mensen bij de totstandkoming van een eigen duurzaam energieproject. Het contact komt op verschillende manieren tot stand, vertelt Rolf Koster. Bijvoorbeeld een buurtschap dat de realisatie van windmolens in eigen hand wil houden. Of een gemeente die Prowind benadert om te participeren met kennis, middelen of professionalisering. “Vaak is de gemeente in gesprek met lokale burgers om de aanleg van een lokaal windpark door middel van een coöperatie handen en voeten te geven. We worden dan gevraagd om als projectpartner mee te helpen bij het opzetten.”

Kapitaalintensief

“Het is een redelijk kapitaalintensieve industrie. Je moet denken aan een investering van meer dan vijf miljoen euro per windturbine. Dat bedrag heeft een burgerinitiatief niet zomaar op de plank liggen.” Succesvolle coöperaties lukt het door middel van crowdfunding zodanig veel geld binnen te halen dat ze de ontwikkelfase en bouw zelf kunnen financieren, vertelt Koster. “In Nijmegen is op die manier een windpark gerealiseerd langs de A15.”

Een van de redenen voor coöperaties om samen te werken met Prowind is het bundelen van de krachten. “We zijn dagelijks met windenergie aan de slag. We hebben de kennis, weten welke onderzoeken moeten worden gedaan, welke onderbouwing nodig is voor de vergunningaanvraag en welke studies daarvoor nodig zijn.” Bovendien beschikt Prowind over de financiële middelen. “We maken meteen afspraken over de verdeling van de aandelen van het windpark. En wespreken helemaal aan het begin af wat ieders aandeel in het project zal zijn. Dat schept vertrouwen. De lokale initiatiefnemers weten wat ze aan ons hebben als ze met ons in zee gaan.”

Prowind zorgt bijvoorbeeld voor de bankfinanciering van het windpark en voor de bouwcontracten, vertelt Koster. “Is het windpark eenmaal gebouwd, dan is het afbreukrisico eruit en kan de coöperatie instappen. Dat doen we bijvoorbeeld voor het windpark Koningspleij bij Arnhem. Daar zijn wij, als het project volgend jaar is gerealiseerd minderheidsaandeelhouder. En de voorwaarden voor die toetreding is enkele jaren geleden al vastgelegd.”

In samenspraak

Bij de bouw van een windpark moet je zo goed mogelijk onderzoeken hoe je deze zo goed mogelijk in de omgeving inpast. Meestal houdt de rolverdeling in dat de coöperatie zo veel mogelijk burgers bij het project probeert te betrekken. “Het is belangrijk om te weten wat leeft in de omgeving van het wind- of zonnepark. Je moet in samenspraak met de mensen die daar wonen en werken uitvinden wat het beste aansluit bij de vragen die leven.” Met financiering alleen kom je er niet, benadrukt Koster. “De coöperatie en de mensen die in de direct omgeving wonen, moeten bij het project betrokken zijn en kunnen meedenken,” benadrukt hij. “Dat is een zeer intensief lokaal communicatieproces altijd weer anders. In Nederland zijn onderling grote culturele verschillen. Elk project is daardoor uniek. De mate waarin de lokale bevolking betrokken wil zijn en wil meesturen is per streek anders, waardoor de verwachting die aan een ontwikkelaar wordt gesteld per keer ook anders is.”

Voor meer informatie over de projecten van Prowind bezoek de website