Triodos Investment Management (Triodos IM) en moederbedrijf Triodos Bank zijn pioniers en aanjagers van nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie. De duurzame fondsbeheerder en bank lopen voorop bij de financiering van bewezen innovaties en ontwikkelingen die de groene revolutie verder kunnen versnellen.

‘Voor ons als impact belegger zijn sociaal- en milieurendement even belangrijk als financieel rendement. Achter alle drie de aspecten moeten plusjes staan,’ stelt fondsmanager van Triodos Groenfonds Willy Bulsink. Dat gebeurt op een holistische manier, vult Teammanager Energie en Klimaat Harold Hofenk aan. ‘Een investering is niet duurzaam als je alleen maar de CO2-uitstoot vermindert en op andere plekken weer allerlei andere problemen veroorzaakt. Dan klopt het hele verhaal niet meer.’ Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos IM en heeft ongeveer 900 miljoen euro onder beheer. Bulsink wil de komende jaren nog meer bijdragen aan een versnelling van de energietransitie en investeren in warmtetransitie, energieopslag en groene waterstof.

Haalbaar en betaalbaar

Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft, benadrukt Bulsink. ‘We kijken met een dubbel gevoel naar de hoge energieprijzen. Voor de duurzame projecten is het goed. De kredietrisico’s van de projecten nemen af. Tegelijkertijd moet wel iedereen zich warmte en energie kunnen veroorloven. Een land dat de CO2-uitstoot tot nul heeft teruggebracht, maar ondertussen een enorme tweedeling in de maatschappij laat zien, is voor ons geen leefbaar land. De overheid heeft weliswaar veel gedaan om de hoge energieprijzen te compenseren, maar de druk op huishoudens blijft groot. Niet alleen de EU Green Deal, maar ook de geopolitieke omstandigheden vergroten de noodzaak om te verduurzamen. ‘Een paar jaar geleden waren we nog roepende in de woestijn qua energietransitie. Dat is wel helemaal omgedraaid. Op verjaardagsfeestjes gaat het over schone energie en hoe belangrijk het is om minder afhankelijk te worden van landen als Rusland. De politieke agenda is duidelijk veranderd de laatste jaren. Dat helpt in het versnellen.’

Energiecoöperaties

‘Duurzame energieprojecten moet je zoveel mogelijk ontwikkelen in samenwerking met de omgeving,’ constateert Hofenk. We financieren vaak projecten waar een energiecoöperatie bij betrokken is, zodat een deel van het rendement kan terugvloeien naar de omgeving. Bij voorkeur op een manier dat iedereen ervan kan profiteren, niet alleen de mensen die kapitaal in de coöperatie hebben gestopt.’ Triodos financiert vooral initiatieven waarvan het rendement bijvoorbeeld (deels) wordt gebruikt om de wijk te verduurzamen, ook de woningen van mensen die geen geld hebben om zelf de verduurzamingsmaatregelen te betalen. ‘We zien dat dat type projecten veel minder weerstand oproept, omdat de omgeving er op allerlei manieren voordeel van heeft.’

Bij de financiering van nieuwe technologieën wordt gelet op de haalbaarheid en schaalbaarheid. Zoals Triodos Bank in 1987 de eerste Nederlandse bank was die een windmolen financierde, zo was Triodos Groenfonds een van de eerste Nederlandse  beleggingsfondsen die in 2019 grootschalige batterij-opslag financierde, stelt Bulsink. ‘Vanuit marktperspectief is het voor Triodos altijd heel belangrijk geweest om een pionier te zijn in de energietransitie. We kijken continu naar wat onze toegevoegde waarde in de markt is. In de grootschalige zonne- en windprojecten zijn we inmiddels minder actief betrokken. Daar zijn inmiddels genoeg andere financiers voor. We financieren overigens nog wel kleinere en middelgrote projecten.’ Triodos is heel specifiek op zoek naar nieuwe, innovatieve segmenten die veel perspectief voor de toekomst bieden, zoals batterijopslag. ‘Doordat ons Energy team zo diep in de materie zit, kunnen we projecten snel en grondig beoordelen, waardoor we vaak een voorsprong hebben en goed kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.’

Voorspelbare businesscase

“Het gaat hierbij overigens om bewezen technieken”, benadrukt Hofenk. ”We zijn op zoek naar een voorspelbare businesscase, zodat de financiering altijd uit de winsten kan worden terugbetaald. Het moet een succesvolle innovatie zijn waarvan grootschalige marktontwikkeling nog moet plaatsvinden. We maken een inschatting, wat kan er in het slechtste geval gebeuren? Hoeveel kan het project dan nog aan winst behalen en hoeveel is daarvan beschikbaar voor de aflossing van de lening? Dat betekent dat we, als de markt onzeker is, iets minder financieren en meer zekerheden inbouwen.’ Als voorbeeld noemt hij opslagbatterijen waarmee netcongestie kan worden opgevangen. ‘De opbrengst in de komende jaren van dergelijke projecten is redelijk goed voorspelbaar. Voor al onze financieringen gaan wij dan uit van de meest voorzichtige schatting. Bij de beoordeling kijken we of projecten de rentelast aankunnen, of dat er meer eigen vermogen in het project moet. Ons doel is aanjager te zijn, in de hoop dat andere partijen het stokje op termijn overpakken.’

Artikel 9 fonds

Fondsen en banken moeten steeds transparanter rapporteren waarin ze investeren. De eisen worden steeds professioneler. Een voorbeeld hiervan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), dit is een belangrijk wettelijk instrument om de ambitieuze Europese doelstellingen te bereiken om uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De SFDR heeft een classificatiesysteem dat uit drie categorieën bestaat:

  • artikel 6: klassieke fondsen zonder duurzaamheidskenmerken of -doelen
  • artikel 8: fondsen met enkele duurzaamheidskenmerken of -doelen
  • artikel 9: fondsen die specifiek duurzaamheid als doel hebben en waarvoor dat een bindend en verplicht onderdeel is van hun beleggingsproces.

Triodos Groenfonds is, net als alle andere Triodos beleggingsfondsen, geclassificeerd als artikel 9-fonds en behoort dus tot de meest duurzame op de markt. ‘Veel fondsen die claimen ‘groen’ te zijn, voldoen daar niet aan. Een artikel 8 label betekent dat je aan een of meer zogenoemde ESG-criteria voldoet. Alleen met een artikel 9 fonds ben je echt duurzaam.’

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.