Steeds meer bedrijven gaan duurzaam ondernemen. Hiervoor is financiering noodzakelijk. Aan de andere kant zoeken beleggers naar manieren om hun geld zinvol te investeren. “Het platform www.duurzaaminvesteren.nl brengt deze twee behoeften samen,” legt Kevin Dijkers uit. Sinds 2014 hebben 120 projecten ruim 160 miljoen euro gefinancierd via het platform.  

 Voor het financieren van ondernemingsplannen zijn diverse kanalen. Duurzame projecten en bedrijven passen niet altijd in de producten en diensten van banken, fondsen en subsidies. “Hiervoor is DuurzaamInvesteren bedoeld, om de ondernemers, die vernieuwend werken aan een toekomstbestendig bedrijf te helpen met het zoeken naar financiering. Vanuit mijn rol werk ik aan de groei van het platform voor deze ondernemers.” 

“En Nederland heeft een goede uitgangspositie. We zijn innovatief, maar er is ook nog veel groei mogelijk. Bij DuurzaamInvesteren geloven we in de duurzame ontwikkeling en de innovatiekracht van bedrijven.” 

Investeren in de toekomst 

Kevin Dijkers ziet dat het investeren in duurzaamheid in Nederland heel anders gaat dan in veel andere landen. “We zijn behoudend, en willen graag dat aanvragen van bedrijven precies passen in de producten die worden geboden. Maar als je als bedrijf wilt pionieren kan je al gauw niet terecht. Met ruim 10 jaar ervaring in deze wereld vind ik dat de ontwikkeling niet snel genoeg gaat. Pas de laatste twaalf maanden zie ik een duidelijke ontwikkeling waarin pensioenfondsen en grote beleggers aangeven uit fossiele energie te willen stappen,” vertelt Kevin Dijkers. “Voor mij is dat logisch, de oude economie is eindig. Fossiele brandstoffen veroorzaken niet alleen milieuschade, maar zijn ook op redelijk korte termijn op. En dat weten deze partijen ook. Fossiele bedrijven zullen meer moeite krijgen om kapitaal aan te trekken om te investeren. Tenzij zij anders gaan ondernemen en ook de transitie maken.” 

Vernieuwen 

Het geldt voor alle bedrijven die de slag naar duurzaamheid nu nog niet maken, hen wacht straks een investeringsdruk die de winsten onder druk kan zetten. “Er wordt al veertig jaar gewaarschuwd voor de klimaatverandering. Daar is lange tijd laconiek op gereageerd, maar nu is iedereen er wel van doordrongen dat het niet meevalt.” Het is begrijpelijk dat bedrijven niet in staat zijn om hun bedrijf in één keer om te turnen naar duurzaam, ook door de druk van aandeelhouders. “Dat is een spagaat, hoe langer bedrijven wachten met keuzes maken, des te moeilijker het wordt. Bedrijven die te lang wachten gaan het niet redden.”

Kansen  

Bedrijven die de omslag maken, vinden een steeds gunstiger investeringsklimaat. Naast de conventionele paden is dankzij de platformeconomie het ook mogelijk om zelf financiering te vinden, op je eigen manier, met voorwaarden die bij jouw bedrijf passen. DuurzaamInvesteren brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bedrijven bieden hun financieringsbehoefte aan, particuliere beleggers kunnen zelf kiezen in welke aanbiedingen zij willen deelnemen. ”Je kiest op deze manier zelf waar je aan bijdraagt. Er zijn beleggers die heel graag in zonne-energie investeren, of juist in batterijopslag voor duurzame energie. Het is mooi om te zien hoe betrokken ons netwerk van investeerders zijn, en dat een maatschappelijke investering ook een mooi rendement voor hen oplevert.” 

Gevraagd naar welke x-factor bedrijven moeten hebben, noemt Dijkers twee eigenschappen: “Het moet duurzaam zijn, het moet bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. En twee, het duurzame businessmodel moet financieel ijzersterk in elkaar zitten. Anders gaan beleggers nooit de keuze maken voor het aanbod.  

Advies 

Duurzaam ondernemen gaat verder dan een of meerdere Sustainable Development Goals kiezen. Je moet een sterke lange termijnvisie hebben, en je realiseren dat je op een nieuwe manier onderneemt. Je weet als ondernemer wel de richting waar je naartoe wilt, maar de technologieën en innovaties ontwikkelen zich razendsnel. Je moet heel flexibel zijn. En dat weten te combineren met een solide businessmodel. Om duurzaam te ondernemen moet je meer en intensiever samenwerken. Dat samenwerken is vaak belangrijker dan concurrentie. Dat zie je veel in sectoren met complexe ketens, je moet gezamenlijk werken aan het verduurzamen van onderdelen van de keten. In de voedselindustrie zijn veel voorbeelden van samenwerken in plaats van concurreren om tot vleesvervangers te komen. Dat is in de Race to Zero waar we nu inzitten misschien wel de mooiste winst: gezamenlijk werken aan de duurzame toekomst. 

Dijkers besluit zijn verhaal met een optimistische boodschap: “DuurzaamInvesteren is momenteel het grootste platform voor duurzame investeringen in Nederland, en onze ambities reiken veel verder. We kunnen en willen meer ondernemers en investeerders bedienen zodat we op die manier bijdragen aan een nieuwe, toekomstbestendige, economie die duurzaam is: circulair, klimaatneutraal, met eerlijke ketens.” 

Over DuurzaamInvesteren 

Duurzame ondernemers vinden steeds vaker financiering direct bij investeerders. Met het platform DuurzaamInvesteren.nl gebeurt dit eenvoudig, snel en transparant. Sinds 2014 is via DuurzaamInvesteren ruim 160 miljoen euro opgehaald voor meer dan 120 projecten. We hebben bewezen een betrouwbare partner te zijn voor zowel duurzame projecten en ondernemingen als voor Nederlandse investeerders. We beschikken over de vereiste AFM-vergunningen en hebben de relevante expertise aan boord.

Wilt u duurzaam investeren of bent u op zoek naar financiering van uw duurzaam project? Kijk dan op DuurzaamInvesteren.nl of bel ons op 088 4321543.