Systemair, een van oorsprong Zweedse fabrikant van ventilatieproducten die bijdragen aan een gezonde woon-, werk- en leeromgeving, maakt nu al werk van de toekomstige uitdagingen van de circulaire economie

Systemair innoveert en ontwikkelt haar producten met minimalisering van de hoeveelheid benodigde grondstoffen, zoals is te zien aan de nieuwe Geniox luchtbehandelingsapparatuur. Deze compacte systemen worden gebouwd met duurzame materialen die optimale prestaties leveren. Op weg naar 2050 is Systemair ook bezig met de ontwikkeling van programma’s voor levensduurbegeleiding van haar producten. Het gaat hierbij om instandhoudingscontracten als opstapje naar toekomstige PaaS-contracten (Product as a Service), één van de belangrijke succesfactoren voor de Europese Green Deal.

Ontzorgen

Of het nu gaat om scholen, zorg- en verpleeginstellingen, kantoren of productielocaties, Systemair gaat, samen met de installateur, de eindgebruiker ontzorgen. Door garanties te geven op de prestaties van haar producten, die te bewaken en gedurende de levensduur in stand te houden, draagt Systemair haar steentje bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Uiteindelijk zal de markt ook groeien naar het terugnemen en hergebruiken of recyclen van producten uit de maakindustrie en komen er financiële partijen die met leaseconstructies de eindgebruiker verzekeren van een gezond binnenklimaat tegen een vaste maandelijkse prijs.

Verantwoordelijkheid

Systemair bereidt zich hierop voor en is vast van plan haar verantwoordelijkheid te nemen in het optimaal (her)gebruiken van grondstoffen, het ‘upgraden’ van reeds geleverde producten via  levensduurverlengende maatregelen. De kapitaalintensieve ventilatiesystemen in onze gebouwen kunnen dan 50 jaar in optimale staat blijven functioneren en overschrijden daarmee dus drie keer hun economische levensduur van 15 jaar. De markt zal veranderen, de markt móet veranderen omdat er geen planeet B is. We hebben maar één planeet Aarde. Bij het huidige groeiscenario zouden we in 2050 drie planeten nodig hebben om in onze grondstoffen te voorzien. Daarom sorteert Systemair nu al voor op de toekomst.

Voor meer informatie bezoek de website.