De afdeling chirurgie van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda gebruikt voor de intake, monitoring en communicatie van patiënten met ontlastingsincontinentie een in samenwerking met Medtronic en Interactive Studios ontwikkelde app. De kwaliteit van de zorg vaart er wel bij.

‘Het scheelt enorm veel tijd. Voorheen stuurden patiënten de ontlasting-dagboekjes en vragenlijsten op papier op. Nu gebeurt dat via de app. Je hebt geen onleesbare of onvindbare documenten,’ vertelt gespecialiseerd verpleegkundige defecatiestoornissen Maartje van Tiel. In het begin was ze nog bezorgd of de patiënt wel genoeg betrokkenheid voelde doordat er zoveel digitaal ging. Het omgekeerde bleek het geval. ‘Mensen kunnen hun vraag direct kwijt en hoeven niet meer te wachten tot ze over twee weken een afspraak hebben. Als ik ernaar vraag krijg ik de reactie ‘als ik via de app bel of mail krijg ik heel snel een reactie’.’ Een ander voordeel: ‘Patiënten kunnen direct vanuit de app foto’s sturen met een vraag erbij. Zo’n foto is voor ons vaak makkelijker dan wat de patiënt zelf beschrijft. We kunnen makkelijker beslissen of we actie moeten ondernemen.’

Klein stukje informatie

Via de Patient Journey app ontvangt de patiënt elke dag een klein stukje informatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de voorbereiding op het eerste bezoek, of een melding dat de vragenlijst is ingezien en dat een afspraak gepland gaat worden. ‘We herhalen ook stukjes informatie over de onderzoeken en (vervolg)behandeling. Daardoor blijft die beter hangen. Je merkt dat de patiënt goed is voorbereid en bij het eerste gesprek al een overzicht heeft van wat de keuzes en mogelijkheden zijn. Dat zorgt voor een ander gesprek, waarbij je meer de diepte in gaat.’ Dankzij de app zijn er minder hiaten in het zorgpad, verklaart Van Tiel. ‘De patiënt wordt bijvoorbeeld geïnformeerd dat ze nuchter op de afspraak moeten komen of dat er iemand bij moet zijn. Vroeger kreeg je regelmatig te horen ‘ik heb die brief niet gekregen’ of ‘dat wist ik niet’.

‘We hebben nu meer tijd om de best passende behandeling te kiezen.’ De ingevulde vragenlijsten bieden daarbij ook belangrijke input. Deze geven een duidelijk beeld van de klachten en de impact daarvan op het leven van de patiënt. Handige bijkomstigheid: de gegevens zijn direct zichtbaar in het digitale patiëntendossier Een van de behandelingen bij ontlastingsincontinentie is sacrale neuromodulatie met de InterStim-therapie, waarvoor wordt samengewerkt met Medtronic. ‘De InterStim-therapie zorgt ervoor dat de patiënt voldoende tijd heeft om een wc op te zoeken zonder stress en angst dat het misgaat.’

‘Via de Patient Journey app ontvangt de patiënt elke dag een klein stukje informatie’

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website van Medtronic.