Om de positie in de ICT-voorhoede te behouden moet Nederland vol inzetten op een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Met de recente geopolitieke ontwikkelingen zijn goede beveiliging van de eigen ICT-netwerken en bescherming van data nóg belangrijker.

Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstituten is op beide onderwerpen essentieel, meent CEO Petra Claessen van Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). “BTG is bij uitstek een branche- en kennisinstituut dat de verbinding zoekt, partijen bij elkaar brengt,” vertelt ze. “We zetten permanent in op verbinden en samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs en de wetenschap.”

Een goed voorbeeld hierin is de bijna activistische rol om zo veel mogelijk jongeren te verleiden om te kiezen voor een toekomst in de ICT, om zo het tekort aan IT- en ICT-specialisten te verminderen. Claessen is lid van de SBB-adviesraad voor ICT en de creatieve industrie voor de landelijke mbo-scholen. “Je kunt de arbeidsmarkt niet alleen overlaten aan de overheid. Die staat soms te ver af van het bedrijfsleven. Wat ik begrijp. De overheid hanteert een andere tijdspanne om beleid te ontwikkelen en te implementeren. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, qua nieuw curriculum. De markt en het bedrijfsleven acteren sneller op de dan ontstane ontwikkelingen en innovaties. BTG vormt in dit proces een brugfunctie. ”

Diversiteit

“Er zit een gap tussen de studenten die het onderwijs kan afleveren en hetgeen de markt vraagt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het nog urgenter vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.” BTG zet daarop in, bijvoorbeeld door meer studenten en jonge professionals te betrekken bij de BTG-expertgroepen rondom cybersecurity en artificiële intelligentie (AI). En door kennisbijeenkomsten te organiseren. BTG geeft onderwijs en wetenschap een plek in de expertgroepen, zodat de aansluiting beter is geborgd. “We bevorderen diversiteit door te zorgen dat iedereen een plek aan tafel heeft, van mbo-student tot en met executive.” Daarnaast heeft BTG het programma ‘Green meets Grey’ ontwikkeld, waarbij een startende ICT’er wordt gekoppeld aan een senior die hem of haar onder de hoede neemt. “Je biedt jonge mensen een ervaringsplek en de werkgever ziet de continuïteit en overdracht van essentiële expertise gewaarborgd.”

ICT en cyberveiligheid

“Hybride werken is geen issue meer. Jonge mensen willen niet op vaste tijden, van 9 tot 5, werken. Mensen willen meer kwaliteit van leven. Als werkgever moet je die flexibiliteit hebben.” Waarbij de veiligheid van het netwerk aandacht verdient. “Je moet ervoor zorgen dat de thuiswerkplekken dezelfde digitale infrastructuur heeft als de kantooromgeving, qua cybersecurity. Je hebt de verantwoordelijkheid en zorgplicht dat alles in orde is. Niet alleen de bureaustoel en scherm, maar ook de ICT-beveiliging.” BTG werkt samen met Cyberveilig Nederland, Security Delta en andere partijen om het bewustzijn rondom de veiligheidsrisico’s te vergroten. “Het is niet de vraag: krijg ik een aanval? Het is: wanneer? Je moet voorbereid zijn en permanent controleren of je beveiligingsmaatregelen en applicaties up-to-date zijn. Het moet onderdeel zijn van je werken. Er zijn genoeg partijen die je daarbij kunnen helpen.”

Geclusterde kennis

De focus van BTG ligt het komende halfjaar op de uitbouw van het eigen Kennisinstituut. “De uitdagingen waar we ons als samenleving voor geplaatst zien, worden steeds complexer. Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisorganisaties als BTG en maatschappelijke partners zijn essentieel op thema’s als arbeidsmarkt, gezondheidszorg, energie, verduurzaming en vergroening.”

“Er is groeiende behoefte aan geclusterde kennis,” constateert Claessen. “Je komt verder als je onderwerpen vanuit een brede blik benadert. Met onze expertgroepen zitten we boven op de vragen in de markt. Als je het over Internet of Things (IoT) hebt, moet je ook nadenken over 5G. Bijvoorbeeld de kansen die artificiële intelligentie (AI) en IoT bieden voor de zorg. Als BTG zijn we gereed voor de volgende fase; BTG Building Bridges in a connected Society.”