Credit Linked Beheer heeft een nieuw fonds opgericht, het NOVA Woningfonds. Dit fonds gaat beleggen in duurzame nieuwbouw huurwoningen in Nederland. Deelname aan het fonds kan vanaf een inleg van € 5.000. Dit biedt beleggers een laagdrempelige mogelijkheid om te investeren in nieuw vastgoed.

Het NOVA Woningfonds investeert in huurwoningen met een verwachte maandelijkse huur tussen € 700 en € 1.250. Voor het fonds wordt geen gebruik gemaakt van hypothecaire financiering. Het nieuwe woningfonds is een vervolg op Credit Linked Beheer’s Ecowoningen Fonds, Groenwoningen Fonds, Duurzaamwoningen Fonds en Huurwoningen Nederland Fonds I, II en III.

Fonds zonder hypothecaire financiering

Het NOVA Woningfonds wijkt af van de andere fondsen in beheer, omdat het een fonds zonder hypothecaire financiering is. “De kenmerken van de woningen zijn hetzelfde, waar mogelijk duurzamer dan het Bouwbesluit voorschrijft, maar de financieringsstructuur wijkt af van onze eerdere fondsen. In dit geval wordt de aankoop 100% gefinancierd met de inbreng van participanten.” Aanleiding is de fors hogere (hypotheek)rente. “Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet (direct) afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s,” vertelt Financieel Directeur Roy Stege.

Credit Linked Beheer bezit een portefeuille van 3.200 huurwoningen. De focus van Credit Linked Beheer is gericht op duurzame nieuwbouwwoningen in het middenhuursegment. Door zonder financiering woningen aan te kopen, kan Credit Linked Beheer blijven investeren in duurzame nieuwbouw huurwoningen. “Om te blijven investeren in nieuw te bouwen woningen is het onder de huidige kapitaalmarktomstandigheden noodzakelijk om een fonds op te richten zonder financiering.”

Een tweede ontwikkeling is de bouwkosten die onder druk staan. Hierdoor is het voor ontwikkelaars lastiger om nieuwbouwwoningen rendabel te kunnen ontwikkelen. Tegelijk neemt het woningtekort alleen maar toe, ook in het middenhuursegment. Gemeenten maken vaak afspraken met projectontwikkelaars dat een deel van de woningen bestemd is voor middenhuur. “Die kunnen we tegen een marktconforme prijs aankopen. Daarmee dragen we een steentje bij om het tekort aan huurwoningen op te lossen.”

Grote vraag naar duurzame huurwoningen

“Er is grote vraag naar duurzame huurwoningen. De energielasten zijn laag in vergelijking met oude bestaande woningen. Dat maakt onze huurwoningen extra gewild.” Een ander voordeel: “Het is complexer om bestaande woningen te verduurzamen. De komende tien jaar hebben we geen kosten voor het verduurzamen van de woningen.” Stege is blij dat er nu meer duidelijkheid is over de bovengrens van de plannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de regulering van het middenhuursegment. “Bij de aankoop van nieuwe woningen kunnen we nu doorrekenen of het project haalbaar is of niet.”

De fondsen van Credit Linked Beheer vallen onder AFM-toezicht.

Wilt u meer weten over de woningfondsen van Credit Linked Beheer en eventuele investeringsmogelijkheden? Ga dan naar clbeheer.nl of bel 085 – 007 25 50.