In de bouwsector is sprake van toenemende schaarste aan deskundige mensen en middelen. Gegeven de enorme bouwopgaven, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de leeftijdsopbouw in de sector kan niet alles gerealiseerd worden, tenzij de werkwijze in de sector verandert. Efficiënter maken van het huidige werkproces is geen realistische oplossing. Het moet echt anders. Continuïteit en volume voor ontwerpers, bouwers en leveranciers zijn dringend nodig om investeringen mogelijk te maken in onder meer duurzaamheid en industrialisatie.

Het goede nieuws is dat de bouwsector veel meer maatschappelijke waarde kan leveren dan ze nu doet. De huidige manier van project-voor-project handelen is onhoudbaar. Een seriematige aanpak met duidelijke doelstellingen vanuit de opdrachtgevers biedt wel perspectief, met als resultaat een meer productieve en winstgevende sector die in staat is de doelen van de samenleving te realiseren tegen lagere kosten. 


Innovatie, of dat nu op het gebied van emissieloos bouwen, circulariteit, industrialisatie of energiebesparing is, krijgt pas een boost als relaties langdurig en maatschappelijke doelen helder zijn. Dat kan als opdrachtgevers – bij voorkeur gezamenlijk – deze doelstellingen formuleren voor een reeks projecten. Door dezelfde standaarden te gebruiken kunnen zij bovendien voor alle partijen in de leveringsketen continuïteit en volume organiseren. Dan is investeren mogelijk, zoals bijvoorbeeld in emissieloos materieel. 

Er zijn genoeg voorbeelden waar deze andere manier van werken de sleutel tot het succes is. Daarvan leren we dat een seriematige aanpak werkt in zowel infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw. In ieder marktsegment ziet de ideale seriematige aanpak er overigens anders uit, met als gemene deler: langdurige samenwerking. 

Hoe jij die beweging kunt maken en wat daarbij komt kijken is wat de betrokken partijen in de trajecten van De Bouwcampus vormgeven. Samen pakken we concrete vraagstukken op, voorbij de pilots en experimenten, op weg naar opschaling en versnelling. 

Werk ook mee aan de noodzakelijke verandering van de sector: www.debouwcampus.nl