EIT InnoEnergy, één van ’s werelds grootste investeerders in cleantech start-ups, is actief in Nederland om bedrijven te helpen met relevante innovaties om de energietransitie te versnellen.

Elisabeth Rompa -Sinke (Business Developer) van EIT InnoEnergy, met kantoor in Eindhoven geeft aan “we zien veel interesse voor waterstof, mestverwerking en waterzuivering in Nederland, daarom ligt de focus nu op Atawey en C-Green”   

Laagdrempelig een waterstofinfrastructuur uitbouwen

Atawey is een Franse speler is sinds 20212 actief in waterstoftankstations. Ze tellen intussen al 25 stations waar waterstof niet enkel kan worden getankt, maar ook geproduceerd.

“Atawey heeft drie producten. De eerste oplossing is een compact plug-and-play tankstation waarmee waterstof kan worden geïntroduceerd. Een tweede oplossing is een mobiel station dat met een trailer kan worden vervoerd. Dit wordt vooral gebruikt als back-up of als tijdelijke oplossing”, legt  Sinke uit. “Ten derde is er dan het volwaardige station waar d.m.v. bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie meteen ook de waterstof op een duurzame manier kan worden geproduceerd.”

 “Dit modulaire gamma laat toe om als bedrijf klein en laagdrempelig te beginnen en stap per stap je waterstofinfrastructuur te laten groeien.

Van slib en mest naar biokool

De Zweedse startup C-Green ontwikkelde een OxyPower HTC technologie waarmee ze via natte oxidatie en hydrothermische carbonisatie huishoudelijk en industrieel nat slib kunnen omzetten in biokool. Die kan dan als brandstof of als grondverbeteraar worden ingezet. Ten opzichte van verbranden significant duurzamer. Het is daarom interessant voor diverse partijen die waterzuiveringsslib produceren. Zo heeft C-Green een haalbaarheidsstudie lopen met Reym uit Rotterdam.

 ‘Omdat Nederland zo dichtbevolkt is én veel landbouw kent, produceert het meer mest per inwoner dan elk ander land in Europa’, aldus Rompa-Sinke. ‘Dat kan niet allemaal uitgereden worden over het land, dus een substantieel deel moet op een andere (liefst circulaire) manier verwerkt worden.’ C-Green biedt een direct toepasbare en modulaire oplossing voor ons mestprobleem.