De Nieuwe Economie index: toekomstbestendig zakendoen

MVO Nederland wil dat in 2025 minimaal 20 procent van de Nederlandse economie duurzaam is. Onderdeel daarvan is zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Met de Nieuwe Economie Index (NEx) wordt de voortgang gemeten op zeven thema’s, waaronder inclusiviteit, klimaatneutraal, eerlijke en transparante handelsketens en circulariteit.

‘Als MVO Nederland denken we dat het huidige systeem niet houdbaar is op de lange termijn. Bedrijven kunnen een essentiële rol spelen in ervoor te zorgen dat er een houdbaar systeem voor in de plaats komt,’ verklaart manager partner & sectoren Pieter van den Herik. Daartoe is de ambitie geformuleerd om in 2025 een nieuwe economie te bereiken, waarbij 20 procent van de Nederlandse economie duurzaam is. ‘Dat is een soort van kantelpunt waarbij er geen weg meer terug is.’ De stand van NEx wordt jaarlijks in kaart gebracht door onderzoeksbureau SEO economisch onderzoek. ‘Afgelopen januari stond de NEx op 16,5 procent en qua circulariteit op 14,5 procent. Er moet nog een tandje bij.’

Circulair ondernemen

‘Ons streven is een economie waarbij zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden toegevoegd aan het systeem.’ De verstoorde logistieke keten door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne vormen een extra impuls voor de circulaire economie, stelt Van den Herik. ‘De leveringszekerheid van grondstoffen en materialen is een extra argument om aan de slag te gaan met de circulaire economie. Tegelijkertijd vinden we dat het eenvoudiger en aantrekkelijker moet worden gemaakt dan lineair ondernemen. Je kun aan verschillende knoppen draaien. Het is goed om innovatie zo veel mogelijk te stimuleren, om de samenstelling, levensduur, repareerbaarheid en hergebruik van producten te verbeteren.’ Daarnaast bepleit hij het zwaarder belasten van “Virgin” grondstoffen of andere normen. Als voorbeeld gebruikt hij de toepassing van plastics. ‘Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van bioplastics. Een nieuwe ontwikkeling binnen Nederland is de toepassing van natuur-inclusief geproduceerde biogrondstoffen.’

De R-ladder

MVO Nederland is partner van Het Versnellingshuis, dat mkb-ondernemers de volgende stap helpt te zetten in de circulaire economie. Ikwilcirculairinkopen.nl is een tweede platform dat daarbij helpt. ‘Bedrijven die zich oriënteren op circulariteit hebben veel houvast bij de R-ladder,’ adviseert Van den Herik. Helemaal bovenaan de R-ladder staat “Refuse”, een grondstof helemaal niet gebruiken. Onderaan staat “Recover”, verbranden van materialen met energieterugwinning. In een circulaire economie komen zo min mogelijk materialen bij deze stap terecht. Daartussen zitten allerlei strategieën, zoals “Repair” en “Refurbish”. ‘Als je als ondernemer naar je eigen bedrijfsprocessen en naar je keten kijkt, dan kun je de R-ladder ernaast leggen. Waar zitten voor mij de belangrijkste kansen? Hoe kan ik dat met mijn leverancier en klanten anders organiseren? Het helpt om concrete doelstellingen te formuleren, bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, repareerbaarheid of besparing van materialen. Als bedrijf maak je onderdeel uit van een keten. Vaak ligt de oplossing in de samenwerking.’