Asfalt met 100% circulaire bitumen, gemaakt van een oud dak in uw gemeente of provincie. Dit is geen verre toekomst, Roof2Road maakt dit mogelijk.

De overheid heeft de mogelijkheid om CO2 te besparen door gebruik te maken van circulaire Roof2Road bitumen bij reguliere asfalteerwerkzaamheden.  Gemeente en provincies kunnen zo eenvoudig invulling geven aan het circulair inkopen van asfalt. Roof2Road biedt u hiermee een circulaire weg aan, en wel voor hetzelfde geld.

Asfalt is een significant onderdeel van de milieu score van een infraproject. Een gemeente kan eenvoudig de MKI score (milieu kostenindicator) sterk verbeteren door gebruik te maken van circulaire Roof2Road bitumen. Bitumen is de grootste factor van MKI (40-50%) van asfalt en tot op heden is was hier geen circulair alternatief voor. Met Roof2Road is dit verleden tijd waardoor de MKI en CO2 waarde aanzienlijk kunnen verminderen.Zo heeft Roof2Roadeen 99% lagere MKI dan nieuwe bitumen.

Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire grondstof voor asfaltwegen en vervangt nieuwe bitumen uit de raffinaderij. Roof2Road kan al 100% van de toe te voegen bitumen vervangen zonder in te boeten op de asfaltkwaliteit. Roof2Road bitumen is gemaakt op basis van gekwalificeerde en geselecteerde bitumen dakbedekking, die vrijkomt van daken en de dakbedekking industrie. Door Roof2Roadontstaan er kringlopen binnen een stad, het dak van het zwembad wordt bijvoorbeeld weer een nieuwe weg in dezelfde stad.  

Circulaire inzet van bitumen is bij uitstek een klimaatkans die we niet moeten laten liggen. Overheden geven miljarden uit om de CO2-emissie te reduceren. Wat vaak wordt vergeten, is de bijdrage die bitumenrecycling kan leveren aan het verminderen van CO2-emissie. Iedere ton aangeleverde bitumen dak, bespaart namelijk meer CO2 dan één elektrische auto per jaar.