Dertig Nederlandse denimmerken die afspreken om voor hun spijkerstofkleding ten minste 20% gerecycled textiel te gebruiken. Een orchideeënkweker die uitgebloeide planten inzamelt en opnieuw kweekt. De transitie naar een circulaire economie krijgt vaart, met nieuwe startups, mooie innovaties en initiatieven die kansrijk zijn. Het is inspirerend en mooi om te zien hoe bedrijven waarde kunnen creëren voor milieu, natuur en sociale aspecten en daar tegelijktijdig geld mee kunnen verdienen.

Als Het Groene Brein stimuleren we de ontwikkeling van de circulaire economie. Het Groene Brein is een netwerk van 160 wetenschappers, waarbij we de kracht van de wetenschap ontsluiten voor bedrijven en overheden die echt concreet aan de slag willen en zijn met de circulaire economie. Want we zijn nog lang niet bij een circulaire economie. We staan slechts aan de start van de transitie. Ik wil er graag twee punten uitlichten die we de komende tijd echt moeten oppakken.

De rol van de consument

Het mooie is dat er bij de consumenten steeds meer aandacht is voor duurzame en circulaire oplossingen. Denk aan het kopen van groente en vlees direct bij de boer, de korte keten. Dat kan ook in, pak hem beet, de kledingindustrie. In deze industrie wordt op technisch en logistiek vlak gewerkt aan circulaire oplossingen.  Maar dan moet er wel vraag zijn vanuit consumenten. Want zonder klanten geen business. Dat kan zeker, maar dan moeten we hen wel betrekken bij de aanpak en oog hebben voor hun behoeften.   

Wet- en regelgeving

Het beleid richt zich nu vooral op ondersteuning, kansen pakken, subsidie en hulp. Afdwingende wetgeving, met normeringen, is er nog nauwelijks op het vlak van de circulaire economie. Als we echt naar een volgende fase van de circulaire economie willen dan kan de overheid meer sturen op een gelijk speelveld. Waarbij je milieukosten integreert in de prijs van het product.

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Daarom zijn we erg blij met deze bijlage en met de Week van de Circulaire Economie. In deze week openen bedrijven hun deuren om te laten zien hoe zij daarmee bezig zijn, om zo andere bedrijven te inspireren en handvatten te geven. Tijdens de week worden nieuwe circulaire broedplaatsen geopend in Eindhoven, Leeuwarden en elders.

Wij nodigen u uit om te kijken en aan te sluiten bij een of meer van de online events op: deweekvandecirculaireeconomie.nl.