Een toekomstbestendige melkveehouderij. Dat thema is vandaag de dag actueler dan ooit. Met een groeiende wereldbevolking en een stijging van de welvaart en het beschikbaar inkomen zal de vraag naar dierlijke eiwitten naar verwachting toenemen. Voldoen aan die behoefte vraagt echter om innovatieve en verantwoorde oplossingen die voor een deel uit de landbouwsector zelf moeten komen. Op naar de circulaire boerderij!

De landbouwsector heeft een aantal belangrijke milieutechnische en maatschappelijke uitdagingen, om ook binnen de huidige uitgangspunten op een verantwoorde manier bij te blijven dragen aan de wereldwijde vraag naar voedsel. Het beperken van de impact op het klimaat, verder verbeteren van dierenwelzijn en vergroten van de transparantie over hoe en waar melkveeproducten worden gemaakt, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Familiebedrijf Lely in Maassluis is markleider in innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige melkveehouderij. CEO André van Troost: “Wij beschouwen het als onze plicht om goed te zorgen voor de generaties na ons. We zijn nu al bezig met hoe het boerenbedrijf van 2035 eruit komt te zien. Circulariteit is daarbij een belangrijk doel. En ook al weten we dat onze innovaties niet allemaal zullen slagen, we zullen blijven proberen het volgende keer beter te doen. Als familiebedrijf durven we risico’s te nemen met innovaties die duurzaam perspectief bieden voor de agrarische sector.”

Slimme oplossingen voor koe, mens en planeet

De groeiende wereldbevolking vraagt dat we verstandig om gaan met onze voedselproductie. Landen in Afrika en Azië hebben zuivel ontdekt, wat zal leiden tot een wereldwijde toename van de vraag naar zuivel. Melk en melkproducten behoren tot de meest voedzame producten ter wereld. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten en zijn een uitstekende bron van vitaminen en mineralen. “De koe blijft dus nodig. In Europa hebben we de kennis en de middelen om ervoor te zorgen dat de productie van zuivel op duurzame en verantwoorde manier gebeurt,” aldus Van Troost.

Op een omzet van 611 miljoen investeert Lely 7% in R&D. Daarmee behoort het bedrijf tot de meest innovatieve bedrijven in Nederland. Die innovatiekracht wordt meer en meer ingezet om boeren te helpen met de grote uitdagingen waar zij vandaag de dag voor staan. Ingegeven door veranderende wensen van de consument, de schaarse aan arbeidskrachten of veranderende wet- en regelgeving, zijn melkveehouders voortdurend bezig met vernieuwing en verbetering van hun bedrijf. Van Troost: “Boeren zijn al jaren bezig met oplossingen, met goede resultaten. Onder andere door slimmer mest te gebruiken op het land, in de stallen en de mestopslag stoten boerenbedrijven sinds de jaren 90 al 64 procent minder stikstof uit. De actuele discussie over het terugdringen van de stikstof-uitstoot en de druk op boeren gaat ons daarom erg aan het hart.”


Circulaire boerderij, dichter bij de consument

Voor lange termijn oplossingen is het volgens van Troost goed om oplossingen in innovatie te zoeken. “We streven ernaar de impact van de melkveehouderij op het milieu te keren en tegelijkertijd het dierenwelzijn en de winstgevendheid van melkveebedrijven te verbeteren. We werken aan de boerderij van de toekomst, met nieuwe, geïntegreerde oplossingen die een sterke, positieve impact hebben op koe, mens en planeet. Een boerderij waarbij circulariteit en traceerbaarheid centraal staan.”

Zo introduceerde het bedrijf vorig jaar de ‘Lely Sphere’ een installatie waarmee de koe-afvalstromen urine, poep en ammoniak van elkaar kunnen worden gescheiden. Dat levert al een uitstootreductie van 70% op. De uit de koe gewonnen afvalstromen kunnen weer milieuvriendelijk op het boerenland worden uitgereden, waardoor er minder kunstmest nodig is. Een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw.

Naast milieuaspecten wil de consument ook steeds meer weten waar zijn voedsel vandaan komt en of het op diervriendelijke wijze is geproduceerd. Van Troost: “Wanneer de koe een rustig en natuurlijk ritme volgt van vreten, rusten en melken, dan proef je dat in de melk. Liefde en aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de koe is voor boeren heel belangrijk. Zij willen consumenten graag kennis laten maken met eerlijke, verse zuivel van de boer om de hoek. Wij hebben daarom een mini-melkfabriek ontwikkeld die op het erf van de boer kan worden geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat de boer zijn eigen melk kan verwerken tot een aan de supermarkt leverbaar eindproduct. Traceerbaar voor de consument, diervriendelijk geproduceerd en met minder transportbewegingen.”

CO2-neutraal

‘Be the change you want to see’. Onder dat motto werkt Lely ook aan duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering. De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Van Troost: “Onze vernieuwde Lely Campus in Maassluis is ‘BREAAM Outstanding’, wat betekent dat het bij de top meest duurzame gebouwen van Europa behoort. Het zit vol sensoren die data verzamelen over het gebruik van het pand wat helpt om het pand efficiënter te gebruiken en te onderhouden.” Daarnaast werkt het bedrijf aan het beter beheersen van de afvalstromen, het verduurzamen van de productieprocessen en richt het een platform in voor gebruikte -tweedehands melkrobots.

Van Troost: “Duurzame oplossingen zijn belangrijk voor de generaties na ons: of het nu gaat om onze boeren, de consument of ons bedrijf. Wij willen allemaal ook over 100 jaar nog relevant zijn.”

Voor meer informatie: https://www.lely.com/nl/over-lely/ons-bedrijf/duurzaamheid/