Banken zijn steeds meer risicomijdend. Met als gevolg dat mkb-bedrijven toenemende moeite hebben om financiering te krijgen. ABPaymentflows zet blockchain-technologie en bankrekeningen in om het financieringsrisico voor banken tot het absolute minimum te beperken.

ABPaymentflows heeft een methodiek ontwikkeld voor asset based financiering.

‘Zekerheid voor vaste activa heet hypotheek. Zekerheid voor semi vaste activa heet leasing. Daar komt een derde vorm van zekerheid bij, voor vlottende activa: assed based paymentflows. De uitstaande facturen van debiteuren in de balans van het bedrijf vormen het fundament onder de financiering, waarbij blockchain de zekerheid levert,’ verklaart ABPayment Flows-oprichter Gerard Markerink. Het bedrijf staat vermeld in de recente Global top-100. Risicobeoordelaar Moody’s ziet het als de beste methode voor kredietbeoordeling bij asset based financiering. ‘Dus we weten dat we het goede systeem hebben en er geen beter systeem is. Met onze blockchain-oplossing, slots en bankrekeningen is het risico tot een minimum beperkt voor banken die met onze methode een lange termijn annuïteitenlening in STP-vorm verstrekken.’ ABPaymentflows biedt het financieringsinstrument in licentie aan voor alle banken.

Community

De kredietbeoordelingsmethodiek bestaat uit een ingenieuze samenwerking van hardware en software, waarbij de debiteuren als zekerheid dienen. ‘Een bank per land moet de gegevens van de bankrekeningen leveren van het mkb-bedrijf dat kortlopende financiering krijgt. De andere banken die de annuïteitenleningen verstrekken krijgen de klanten aangeleverd van de andere hardwarepartner, de community die de mkb-bedrijven levert. Daarbij kun je denken aan leveranciers van boekhoudpakketten of aan MKB-servicedesk.’ Samen met licentiegever ABPaymentflows, die de software heeft ontwikkeld om via Your Capital Support (YCS) volledig geautomatiseerd de kredietverlening te doen. ‘De banken kunnen een belang krijgen in de YCS-structuur.’

‘Slechts 2 procent van de bedrijven in Nederland voldoet aan de voorwaarden voor inhouse financiering, stelt Markerink. ‘De reden is dat banken niet genoeg klanten hebben met veel facturen tussen de 3000 en 7000 euro om de “time-to-bank” binnen 10 dagen te laten plaatsvinden.’ De software en blockchaintechnologie die ABPaymentflows voor YCS heeft ontwikkeld biedt banken snel zekerheid. ‘We werken met twee licenties. Bij de eerste licentie doen we zelf de screening van het bedrijf dat in aanmerking wil komen voor InHouse Finance krediet, onder meer op basis van drie jaar aan facturen. Met licentie 1 verdubbelt wordt het rekening courantkrediet overbodig.’

Annuïteitenlening

Bedrijven die niet kwalificeren voor inhouse financiering – ‘98 procent van de bedrijven!’ – kunnen via licentie 2 worden gefinancierd in de vorm van een annuïteitenlening, vertelt Markerink. ‘We hebben op verzoek van een bank een blockchainsysteem met twee rekeningen per klant uitgevonden, waarbij YCS de kredietverlening uitvoert en het risico voor de bank nul is.’ Op de eerste rekening betaalt de debiteur van de kredietnemer. De bank bepaalt de jaarlengte van de STP-annuïteitlening en loslaten van klantbetalingen op de vrije rekening. Het voordeel voor de klant is dat hij een veel lagere rente betaalt dan voor een normaal rekeningcourant krediet of andere financieringsvormen, zoals een LT-bedrijfskrediet of factoring.

Om uit te leggen hoe de blockchainfinanciering voor het IHF-krediet werkt, gebruikt Markerink de luchtvaart als metafoor. ‘KLM kan niet vliegen zonder passagiers (“de debiteurs”). De passagiers checken in op Schiphol en KLM vliegt pas als alle passagiers via de slurf in het vliegtuig zijn. Wij noemen dat bij de voorfinanciering een “slot”. We selecteren een aantal facturen en die zetten we in een “slot” in de blockchain. Die vervoeren we tot het geheel of een groot deel is betaald. Dan sluiten we het slot af.’ Hij vergelijkt het met een KLM-vlucht op Madrid. ‘KLM weet welke passagiers Madrid als eindbestemming hebben en welke passagiers verder reizen.’ Het YCS-krediet werkt vergelijkbaar. ‘Omdat we real-time inzicht hebben in de facturen, kan ABPaymentflows bijvoorbeeld twee keer per week een gestandaardiseerde voorfinanciering doen voor een reeks aan facturen (de “slot”). Omdat er altijd een risico is, wordt het voorgefinancierde bedrag gemaximeerd op 85 procent van de “slot”. Het voordeel van de bank is dat in plaats van debiteuren op de balans nu het dubbele bedrag aan cash op de rekening van de klant staat. Per dag maken we met grafieken het klantrisico duidelijk.’ De banken zijn ondanks de Global top-100-vermelding en Moody’s aanbeveling terughoudend, vertelt Markerink. ‘Ze sturen mkb-bedrijven naar factoring, wat veel duurder is.

Meer weten over de asset based financiering van ABPaymentflows? Bezoek de website