De zelfstandige openbare apotheek heeft een centrale rol in de zorg. Immers, iedere zorgvrager stapt vroeg of laat over de drempel van de apotheek om medicijnen of hulpmiddelen te halen. Daartoe heeft de apotheker veelvuldig contact met collega-zorgverleners. “Daarom is het belangrijk dat wij in die positie worden erkend en herkend. We kunnen dan goede samenwerkingsafspraken maken”, zegt apotheker Els Coyajee, apotheker in Maartensdijk en voorzitter van de Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo).

De centrale rol van de apotheek wordt nog niet in iedere situatie maximaal benut. Reden temeer voor NApCo om ervoor te zorgen dat deze zichtbaarder wordt voor patiënten en andere zorgverleners. Momenteel verliezen apothekers veel tijd aan het oplossen van geneesmiddeltekorten. Maar ze willen ook meer tijd voor het begeleiden van patiënten. “Op het budget voor de apotheker wordt bezuinigd. Als dit zo doorgaat, kunnen apothekers niet dat doen waar ze voor staan: het leveren van passende farmaceutische zorg. Als we nog meer worden beknibbeld dan kunnen we bijvoorbeeld al onze assistentes niet meer betalen. Aan de andere kant krijgen we er wel meer taken bij. Hoe kunnen we dan ook nog goede patiëntenzorg leveren?”, vraagt Coyajee zich af. Mede door de extra werkzaamheden die het geneesmiddelentekort met zich meebrengt, nemen de administratieve taken evenredig toe.

Echte gesprekken

En dan zijn er nog verplichtingen van bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, certificering en wetgeving. Coyajee voegt daaraan toe: “Als we met z’n allen de doelstellingen zoals die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) willen behalen dan wordt het toch echt geven en nemen. Apothekers zijn hard nodig voor de toekomstige goede zorg dus ga dan ook een constructief gesprek met ons aan zodat we input kunnen leveren vanuit onze praktijkervaring.”

Centraal thema in het IZA is passende zorg. Het delen van medische gegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor passende zorg. “En ook hierin kan de apotheker een belangrijke speler zijn. Als zelfstandige apotheker hebben we een langdurige relatie met onze patiënten. Wij hebben daardoor een goed, overkoepelend beeld van onze patiënten en hun contacten met verschillende zorgverleners of hun verschillende zorgpaden. Wij kunnen bijvoorbeeld patiënten begeleiden bij het afbouwen van medicatie en daar waar nodig zijn wij in staat om taken van de huisarts over te nemen. Zo kunnen we elkaar aanvullen en versterken. Wij zien uit naar constructieve gesprekken om de zorg samen toegankelijk en betaalbaar te maken ”, licht Coyajee toe.

Bezoek de website van Napco voor meer informatie