Met de stijgende inflatie en onzekerheid rondom het pensioen ontkom je niet aan beleggen, als je wilt zorgen dat je vermogen en koopkracht op peil blijven. De afgelopen twee jaar zijn een half miljoen huishoudens voor het eerst gaan beleggen.

Miljoenen pensioenen kunnen vanaf volgend jaar omhoog. Omdat het kabinet de eisen versoepelt waaraan pensioenfondsen moeten voldoen, kunnen de fondsen de uitkeringen verhogen. Voor veel gepensioneerden blijft de situatie zoals die is, ondanks de hoge inflatiecijfers van de afgelopen maanden. Onder meer ambtenarenfonds ABP en het fonds voor de zorg PFZW hebben ook bij de lagere norm onvoldoende vermogen in kas om de pensioenen te verhogen. Gepensioneerden raken eraan gewend. Sinds de kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende jaren hebben ze hun verwachtingen jaar op jaar moeten bijstellen. De toekomstige generaties krijgen te maken met de regels van het Pensioenakkoord, dat naar verwachting in 2023 ingaat. De kern van het nieuwe pensioenstelsel: het pensioen wordt beweeglijker. Als het economisch slecht gaat, daalt het pensioen mee. Er is ook een positieve twist aan het nieuwe pensioen: op de pensioendatum kun je eenmalig 10% van je opgebouwde pensioen opnemen, bijvoorbeeld om te reizen. Een onzeker(der) pensioen betekent dat je zelf in actie moet komen, wil je na je pensioen voldoende inkomen en vermogen hebben om vrij en onbezorgd te leven. Met sparen is het veel moeilijker om je vermogensdoelen te halen dan met beleggen.

Nieuwe beleggers

Sparen is makkelijk (en lui). Je zet je geld op een spaarrekening en eventueel een spaardeposito, voor wat extra rente, en hoeft verder niks te doen. Maar die houding heeft een prijs, zeker nu de inflatie boven de drie procent uitkomt. Met een rente van (bijna) nul procent, betekent het dat je spaarvermogen over een jaar precies even groot is, maar dat de gemiddelde prijzen ruim drie procent duurder zijn geworden. Bij beleggen is het gemiddelde rendement door de jaren heen drie à vier procent. Je houdt dus gelijke tred met de inflatie en meestal pak je ook nog wat extra rendement daar bovenop.

Beleggen is ingewikkelder omdat je je moet verdiepen in het product en het risico. Daar staat tegenover dat het de enige manier is om je geld te laten groeien, zeker op lange termijn. Meer en meer mensen zijn zich hiervan bewust. De lage spaarrente, beleggingsapps en de coronapandemie zorgen voor een toestroom van nieuwe beleggers, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Kantar. Het aantal beleggende huishoudens steeg de afgelopen twee jaar van 1,4 naar 1,9 miljoen (bron: AFM). Voor 2021 wordt een verdere toename verwacht. Een opvallende ontwikkeling is dat het zelf beleggen – dus zelf beslissen in welke aandelen, beleggingsfondsen, derivaten e.d. men wil beleggen – weer meer in trek is. Kantar-onderzoeker Reg van Steen ziet het vele thuiszitten als een van de redenen. Mensen hebben tijd om zich er meer in te verdiepen en genieten de spanning en het plezier.

Je kunt laten beleggen of zelf beleggen. Dat laatste vraagt om sterke zenuwen. Uit onderzoek van AFM blijkt dat een deel van de beleggers de neiging heeft tot overreactie op prijsschommelingen, waardoor ze meer gaan handelen, hogere kosten maken en een groter risico lopen om in de problemen te komen. Beleggen is een breed begrip. Je hebt veel keuzes. Je kunt beleggen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed(fondsen) of meer risicovolle producten. Je kunt met je beleggingen ook impact maken en kiezen voor duurzaam beleggen. Als je belegt als aanvulling op je pensioen, kun je kiezen voor lijfrentebeleggen. Dit houdt in dat je nu een fiscaal voordeel hebt en het bedrag na je pensioen wordt omgezet in een lijfrente-uitkering.

Check het risico dat je loopt

Er zijn een paar vuistregels rondom beleggen. Om te beginnen: beleg niet met geld dat je niet kunt missen. Check de kosten. Neem de tijd en kies niet voor de snelle winst. En beleg alleen in een product dat je begrijpt. Lees altijd eerst de financiële bijsluiter of essentiële beleggingsinformatie. En zorg ervoor dat de onderneming waar je belegt, een vergunning heeft. Je kunt dit eenvoudig controleren in het AFM register (www.afm.nl). Een vergunning betekent dat de onderneming onder toezicht staat van de AFM.