Vermogensbeheerder en directeur van Fintessa Vermogensbeheer Martine Hafkamp heeft voor mensen met angst voor beleggen een tweeledig advies: “Begin er niet aan als je het eng vindt, of probeer onder woorden te brengen wat je precies eng vindt.” Maar, zo benadrukt ze. “Beleggen in aandelen levert op de lange termijn altijd rendement op.”

Het gemiddelde spaargeld van Nederlandse huishoudens is gegroeid. Tegelijk zijn de spaarrentes laag. De Nederlandse banken rekenen zelfs een negatieve rente bij hogere spaartegoeden. “Wanneer je een rendement wilt behalen kun je bijna niet om een belegging in aandelen heen,” constateert Hafkamp.

Eindvermogen

Haar advies aan beginnende beleggers is om in eerste instantie het gewenste eindvermogen te bepalen. “Het is belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Op grond van je inleg ga je berekenen welk rendement daar gemiddeld per jaar voor nodig is. Vervolgens kijk je of dat haalbaar is binnen het gewenste risicoprofiel. Zo niet, stel dan je doel bij. Zo wel, ga beginnen.”

“Je kunt met aandelen een rendement realiseren dat hoger ligt dan bijvoorbeeld obligaties of sparen. Daar hoort wel een hogere beweeglijkheid bij, aandelenkoersen kunnen zowel stijgen als dalen.” Maar zo relativeert ze: “De beurzen zijn de afgelopen decennia, ondanks de vele crises, steevast hersteld en doorgestegen. Voorwaarde is wel dat je een goed gespreide portefeuille samenstelt, verdeeld over verschillende beleggingscategorieën, landen en sectoren. Kies niet alleen voor Nederland, de hele wereld is je speelveld.”

Rendement

Gevraagd wat je moet weten als je gaat beleggen, antwoordt Hafkamp. “Risico en rendement gaan hand in hand. Je moet het geld waar je mee gaat beleggen langere tijd, minimaal drie tot vijf jaar, niet nodig hebben. Bovendien moet je in staat zijn om zowel financieel als emotioneel mogelijke verliezen te incasseren. Het onder controle houden van risico is het belangrijkst, dan volgt uiteindelijk het rendement vanzelf.” Hafkamp wijst erop dat je jezelf niet gek moet laat maken door de waan van de dag of klakkeloos achter tipjes aanrennen. “Tuin niet in verhalen die te mooi lijken om waar te zijn. Je moet vooraf een plan hebben en je daaraan houden. Het brengt je niets als je er continu van afwijkt. Wanneer je aandelen koopt moeten die aan bepaalde kwaliteitscriteria als een sterke balans, dividend, concurrentiepositie, et cetera voldoen.”

“De een streeft vooral naar behoud van kapitaal en wil daar enig inkomen uit genereren. De ander wil juist groeien om een bepaald eindvermogen te kunnen halen,” stelt Hafkamp. “We stellen een portefeuille samen die op deze individuele situatie aansluit. Wat voor de een goed advies is hoeft dat niet te zijn voor de ander. Wij ontzorgen de cliënt helemaal zodat die niet dagelijks met de beurs bezig hoeft te zijn. Wij verzetten indien nodig de bakens. Daarover hebben wij regelmatig contact met onze cliënten.”

Winnaars en verliezers

De beurzen hebben afgelopen jaar forse uitschieters genoteerd door covid-19. In het voorjaar, aan het begin van de coronacrisis, zakte de AEX in vier weken tijd van 630 naar 400 punten. Vervolgens kwamen er grote steunmaatregelen van de centrale banken en de overheden om de economie overeind te houden. De razendsnelle ontwikkeling van een vaccin droeg er vervolgens aan bij dat beleggers al snel gingen anticiperen op een economisch herstel, blikt Hafkamp terug. “Beurzen lopen gewoonlijk 6 à 12 maanden op de reële economie vooruit. Dat is nu ook het geval. Maar de beurs is slechts een gemiddelde. Onder de oppervlakte zijn er enorme verschillen tussen de winnaars en de verliezers van deze crisis. Binnen de AEX was het verschil tussen het beste en het slechtste aandeel op zeker moment ruim 200 procent. Winnaars waren de bedrijven die juist baat hadden bij deze crisis (technologie, supermarkten), verliezers waren vooral bedrijven uit de oude economie (banken, olie, industrie, toerisme). De winst van met name technologiefondsen compenseert dit verlies waardoor het lijkt alsof de beurzen het goed hebben gedaan. Maar beleggers in fondsen als Shell, ABN AMRO, ING, Arcelor Mittal, Unibail denken daar ongetwijfeld anders over.”

Stroomversnelling

Op grond van haar jarenlange ervaring als vermogensbeheerder weet Hafkamp dat je voorbereid moet zijn op het onverwachte. Je moet altijd rekening houden met meer scenario’s, is haar devies. “Wat verwacht wordt, zit namelijk al in de koersen. Bovendien loopt het nooit zoals iedereen verwacht. Alle bedrijven zullen de komende weken hun resultaten over het afgelopen kwartaal rapporteren. De algemene verwachting is een winstdaling van een kleine tien procent ten opzichte van vorig jaar. Maar het zou zo maar eens kunnen dat veel bedrijven met beter dan de verwachte resultaten op de proppen komen. Bovendien, wie goed spreidt loopt niet in zeven sloten tegelijk en valt zich geen buil als er opeens iets onverwachts gebeurt.”

Op dezelfde manier kijkt Hafkamp naar de kansen die covid-19 voor beleggers biedt. “De pandemie heeft een aantal ontwikkelingen die al gaande waren in een stroomversnelling gebracht. De digitalisering is daar een mooi voorbeeld van, net zoals online shoppen, thuiswerken, gaming en aandacht voor gezondheid. Maar ook de energietransitie is in een versnelling gekomen, waardoor veel bedrijven actief in ‘groene’ sectoren flink zijn opgestuwd in de vaart der volkeren. Er komen opeens enorme bedragen los (van overheden) om deze ontwikkelingen te stimuleren. De pandemie leidt tot nieuwe kansen in bepaalde sectoren en doet beleggers inzien dat andere sectoren passé zijn.”

Fintessa Vermogensbeheer

Fintessa biedt vermogensbeheer voor vermogens vanaf € 100.000 voor particuliere rekeningen; voor zakelijke rekening vanaf € 250.000. De persoonlijke wensen en situatie zijn samen met het beleggingsdoel het uitgangspunt. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw portefeuille? Maak vrijblijvend een kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs.

Fintessa Vermogensbeheer | Vermogensbeheer op maat met Fintessa