Een grote internationale studie toont aan dat slechte diagnostiek en behandeling van het rusteloze benen syndroom (Restless Legs Syndroom, RLS) de ziekte één van de duurste neurologische ziektes maakt.

De studie, gedaan onder auspiciën van de European Brain Council (EBC) in samenwerking met diverse partners, waaronder The London School of Economics, toont aan dat de kosten van RLS zeer hoog zijn. Het onderzoek naar en analyse van de zorgkosten, veroorzaakt door onder meer gebrekkige of uitblijvende diagnose en behandeling van RLS, is uitgevoerd in een aantal Europese landen. Uitkomst van de studie is dat deze RLS-kosten aanzienlijk hoger zijn dan de kosten voor de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en epilepsie, bij elkaar opgeteld! Binnen de neurologie is RLS daarmee, ná dementie, de meest kostbare ziekte.

Neurologische aandoening

Restless Legs Syndroom (RLS) is een ernstige neurologische aandoening die veel voorkomt maar vaak niet als zodanig wordt herkend of zelfs als ziekte wordt erkend, laat staan gediagnosticeerd. Dit leidt tot een late diagnose en/of het achterwege blijven van een behandeling. Patiënten bezoeken onnodig vaak verschillende artsen en worden vaak verkeerd geholpen. De onnodige kosten daarvan betekenen een hoge last voor de gezondheidsbudgetten in Europa, en dus voor de maatschappij als geheel – zeker ook in Nederland.

In het kader van deze studie werd aan de hand van actuele klinische voorbeelden gekeken naar het traject dat RLS patiënten doorlopen voordat ze adequaat worden gediagnosticeerd en/of behandeld. De kosten daarvan werden vervolgens vergeleken met een mogelijke optimale situatie: wat als er wel voldoende kennis, goed werkende medicijnen etc. zouden zijn? De London School of Economics concludeert op grond van de verzamelde gegevens dat:

  • …….wanneer we de kosten van RLS (en de impact van inadequate behandeling van RLS) vertalen naar de algemene bevolking, voorzien wij aanzienlijke economische winst. Als we bijvoorbeeld de huidige prevalentie-cijfers in de literatuur (2.7% patiënten met ernstige RLS) in aanmerking nemen, zou het aanpakken van de bestaande gaten in diagnose en behandeling per land per jaar een paar miljard euro besparing kunnen opleveren. “

Hieruit blijkt het belang van vroege diagnose en behandeling, en dus de urgente noodzaak van onderwijs en voorlichting over RLS aan gezondheids-professionals in de breedste zin. De conclusie van het onderzoek benadrukt de noodzaak van onderzoek naar de precieze oorzaak van RLS en naar nieuwe behandelmethodes. Er is nog nooit een medicijn specifiek voor RLS ontwikkeld, patiënten krijgen dit moment medicijnen voorgeschreven die voor andere ziektes zijn ontwikkeld.

Bezoek de website voor meer informatie over RLS. Of neem contact op met Joke Jaarsma, Stichting Restless Legs – joke.jaarsma@chello.nl