De digitale versnelling, zoals nu met chatbot ChatGTP. kun je niet los zien van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals in de zorg en het onderwijs, meent directeur Lotte de Bruijn van it-branchevereniging NLdigital. ‘Digitalisering is de aanjager van verandering en ook de oplossing.’

Digitale geletterdheid

Door automatisering en robotisering verdwijnen banen, maar daarvoor in de plaats komen nieuwe banen. ‘In de techniekbranche is ontzettend veel vraag naar digitale vaardigheden. Dat geldt eigenlijk voor alle sectoren.’ Er is geen beroepsgroep waar meer vraag naar is. Er staan zo’n 115 duizend vacatures open. ‘Dat geeft aan dat de stroomversnelling in volle vaart is. Daar heb je mensen voor nodig. Dat is niet alleen maatschappelijk belangrijk, maar ook economisch. We moeten volop investeren in digitale vaardigheden. Dat is nog steeds niet geregeld op scholen. Niet ieder kind krijgt digitale geletterdheid mee in het curriculum.’ De sector zelf moet ook meegaan in de tijd, constateert ze. ‘De arbeidsmarkt is te homogeen. Het zijn nog voornamelijk mannen in de IT. Wil je dat digitalisering wordt geaccepteerd in de zorg, de overheid en waar dan ook, dan moet je zorgen dat het wordt gemaakt door mensen die een afspiegeling vormen van de maatschappij. Dat is nu nog niet het geval.’

‘De IT-sector moet een afspiegeling vormen van de maatschappij. Dat is nu nog niet het geval’

Aandacht voor goede cybersecurity en privacy vormen de onmisbare randvoorwaarde voor de digitale versnelling. Na de privacywetgeving is Europese wetgeving in aantocht op het gebied van cybersecurity. Een goed beveiligde IT-omgeving wordt een zorgplicht. ‘Om bij de beeldspraak te blijven, het zijn de dijken die zorgen dat het water de goede kant op stroomt.’‘De IT-sector moet een afspiegeling vormen van de maatschappij. Dat is nu nog niet het geval’