Amnesty International is de internationale waakhond op het gebied van mensenrechtenschendingen. Amnesty International is onafhankelijk. De organisatie ontvangt geen subsidies voor onderzoek of acties. José van Aaken zet zich al meer dan veertig jaar in voor Amnesty. Ze wil dat het werk doorgaat en heeft Amnesty opgenomen in haar testament.

Amnesty International zet zich in voor een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn gewaarborgd. Met acties zet ze regeringen onder druk om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens na te leven.

Monddood gemaakt

José van Aaken is al lid van Amnesty sinds 1978. Aanleiding was het Wereldkampioenschap Voetbal in Argentinië, waar op dat moment vele tienduizenden tegenstanders van het militaire regime verdwenen. “Amnesty nam heel erg sterk stelling in die discussie. Het trekt mij enorm aan wat ze doen, de manieren waarop ze zich inzetten voor mensenrechten en politieke gevangenen.”

“De thema’s waar Amnesty voor staat zijn voor mij zo verweven met mijn manier van leven en de dingen waar ik voor sta. Ze komen op voor mensen die geen stem meer hebben om zelf te spreken. Die monddood worden gemaakt, achter tralies verdwijnen of erger. Ik ben ook erg betrokken bij de rechten van vrouwen. Daar heeft Amnesty ook een duidelijke mening over.”

Het verschil maken

Het fijne van Amnesty is, is dat ze heel toegankelijk zijn. Je kunt altijd een aandeel leveren, met schrijfacties of bliksemacties.” José heeft veel gecollecteerd en meegedaan met protesten bij consulaten. “Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk publiciteit is voor misstanden. Daar zijn landen gevoelig voor. Amnesty geeft hoop en aandacht. Er zijn grote doelen, maar ook hele kleine dingen waarmee ze het verschil maken.”

Nalaten

“Amnesty loopt als een rode draad door mijn leven. Bekommert zich om de zaken die mij raken. Nu ik met pensioen ben, denk ik na over wat ik belangrijk vind, wat ik wil nalaten. Ik heb geen kinderen. Door een bedrag na te laten aan Amnesty, kan ik toch nog een stempel drukken op wat na mij gebeurt. Mensen denken vaak dat je miljonair moet zijn om dit te doen. Maar daar gaat het niet om. Alle kleine beetjes helpen, net als al die kleine bedragen in de collectebus.”

Onverdraagzaamheid

“Sinds mijn pensioen ben ik vaak in Italië, tegen de Franse grens, in een omgeving waar het vluchtelingenprobleem enorm is. Ook daar oefent Amnesty actief druk uit.” Helaas is de inzet van Amnesty onverminderd nodig, constateert José van Aaken. “Waar Amnesty voor staat en actievoert is breed. Ik maak mij wel zorgen over de wereld. De manier waarop grootmachten zich gedragen. De toenemende onverdraagzaamheid, ook dichter bij huis, zoals bijvoorbeeld geweld tegen homo’s, tegen andersdenkenden.”

Nalaten aan Amnesty

Door Amnesty International op te nemen in uw testament, steunt u de mensenrechten ook in de toekomst. Dat kan op twee manieren: met een legaat of door Amnesty te benoemen tot (mede-)erfgenaam van uw nalatenschap.

Meer weten? Kijk op: amnesty.nl/steun-ons/nalaten