Om betrokken medewerkers te hebben die plezier hebben in het werk is een veilige werkomgeving essentieel. Maar hoe zorg je nu voor een echt veilige en gezonde werkomgeving? En houd je in de gaten of je medewerker de werkdruk (nog) aankan?

‘De een vindt het prettig om onder druk te werken, de ander ervaart dat weer anders. Dat is meteen ook de valkuil van veel leidinggevenden. Die vergelijkt de werkdruk van een medewerker met zijn eigen werk of werklast,’ vertelt Jolanda van Berlo, manager Sales, Marketing & Communicatie bij arbodienstverlener mkbasics.nl over een veelvoorkomende valkuil. ‘Werkgerelateerde stress ontstaat als de druk groter is dan de draagkracht van de medewerker. De belangrijkste oorzaken zijn hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen.’ Mkbasics.nl geeft trainingen aan managers om signalen beter te herkennen en het gesprek aan te gaan. Medewerkers zijn op hun beurt vaak geholpen met trainingen om beter om te gaan met stress.

Gesteund voelen

Mkbasics.nl is een dochtermaatschappij van Arbo Unie. De visie van het concern is het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en daarmee organisaties succesvoller maken. Een derde van de medewerkers die langdurig ziek thuiszitten – meer dan zes weken – valt uit door stress. Medewerkers met een burn-out zijn gemiddeld 288 dagen uit de running, een kostenpost van tienduizenden euro’s. ‘Dat geld kun je beter investeren aan de voorkant,’ meent Van Berlo. Het herkennen van psychische stress bij medewerkers is dus een eerste belangrijke stap om een gesprek aan te kunnen gaan. ‘Het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen waarom een medewerker stress ervaart, waaronder bijvoorbeeld het ervaren van te hoge eisen of gepest worden.’ Te weinig autonomie in het werk is een stressfactor, net als een leidinggevende die focust op wat er niet goed gaat. ‘Er zijn signalen waaraan je psychische stress kunt herkennen, zoals verandering in het gedrag. Medewerkers kunnen zich terugtrekken en hun interesse in het werk verliezen. Ze kunnen ook fysieke symptomen hebben, zoals vermoeidheid, slaapproblemen en maagklachten.’

De crux is de vraag hoe je als werkgever ondersteuning kan bieden aan je medewerkers, stelt Van Berlo. ‘Mensen die zich gesteund voelen, zijn gemotiveerder, productiever en minder vatbaar voor uitval.’ Ze noemt een aantal factoren die het werkplezier bevorderen: ‘Autonomie is belangrijk: hoe flexibel ben je in de uitvoering van je werk? Competentie: doe je het werk dat bij je past of loop je continu op je tenen om dingen voor elkaar te krijgen waar je niet goed in bent? En verbondenheid, het gevoel dat je samen aan een doel werkt. Als leidinggevende is het fijn als je benaderbaar bent. Daardoor vertellen mensen ook meer.’

Plan van Aandacht

‘We spreken van een Plan van Aandacht en niet van een Plan van Aanpak,’ vertelt Van Berlo. Mkbasics.nl organiseert trainingen voor leidinggevenden. ‘Die richten zich heel erg op gedrag en gesprekstechnieken. Hoe neem je contact op met iemand die is uitgevallen? Hoe benader je iemand die terugkomt na langdurig verzuim? Het zijn altijd heel erg interactieve trainingen. Degene die achteroverleunt krijgt juist vragen: hoe zou jij dat aanpakken? ‘Je hebt een belangrijke rol als leidinggevende. Mensen zijn je kapitaal. Als iemand uitvalt heb je een probleem.’

Diversiteit

‘Het is goed om verschillend pluimage in je team te hebt, dat elkaar versterkt. Qua leeftijd en achtergrond. Waarbij je van elkaar kunt leren. Als je kijkt naar verschillen in cultuur, heb je ook verschillen in beleving,’ meent Van Berlo. Verzuim is mijn vakgebied. Met hoofdpijn belt de een ‘ik kom niet’ en denkt de ander ‘een neem een pilletje en zie wel hoe lang ik het volhou’. Bij culturen gaat het er ook over hoe mensen dingen beleven of anders naar zaken kijken. Daar moet je je bewust van zijn.’

Mkbasics.nl helpt jouw organisatie een veilige werkomgeving te creëren. Bezoek de website.