Als grootste ontwikkelaar van Nederland staat er bij intospace® altijd één vraag centraal hoe kun je een distributiecentrum beter inpassen in zijn omgeving? Het antwoord: je ontwerpt multifunctionele gebouwen voor toekomstige generaties.

Leefbare omgeving

“Logistiek is de slagader van een leefbare stad. Dat was vroeger zo en zal altijd zo blijven. Logistiek is nodig om de stad van levensmiddelen te voorzien en om de winkels, restaurants en bedrijven te bevoorraden. Handel en industrie kunnen alleen floreren als de logistiek op orde is. De landen die de kunst van de logistiek weten te beheersen, weten de meeste welvaart te vergaren en steden die hun logistiek op orde hebben, scoren het hoogst op gebied van leefbaarheid. “En het omgekeerde is ook waar: bij slecht ingepaste logistieke infrastructuur ondervinden we hinder van het vrachtverkeer en groeit de weerstand tegen logistiek in de maatschappij”, constateert Beckmann. Dat is de situatie waar we in Nederland momenteel zitten. Ons logistieke apparaat functioneert super efficiënt en we lopen wereldwijd echt voorop. Maar de gebrekkige ruimtelijke inpassing begint ons parten te spelen. Wat ik de ‘weeffout van onze ruimtelijke ordening’ noem.

 “Als je naar de historie van steden kijkt, zie je dat deze zijn ontstaan rondom logistieke knooppunten: handelswegen, rivieren en bij havens. Logistiek was de ruggengraat voor de infrastructuur van een stad, dat zie je in elk oud centrum terug. Denk aan de gewelvenkelders waar nu restaurantjes zitten aan de Oude Gracht van Utrecht. Voorheen allemaal opslaglocaties. Ook in het oude Rome stonden meer dan 300 distributiecentra (‘horrea’) die zorgden voor de verdeling van graan, olijfolie, kleding en bijvoorbeeld ook marmer. In de 20ste eeuw is een andere manier van ruimtelijk denken omarmd waarbij gebruiksfuncties worden gescheiden, horizontaal clusteren noem ik dat. We zijn grote, leefbare woonwijken gaan bouwen en introduceren nu overal autoluwe zones maar vergeten daarbij dat zo’n stad ook bevoorraad moet worden. Door die functiescheiding is het landschap er naar mijn mening ook niet veel fraaier op geworden: grote Vinexwijken, saaie kantoorparken, logistieke bedrijventerreinen, etc.

Die weerstand tegen de ‘verdozing’ begrijpt Beckmann dan ook wel. “Veel logistieke gebouwen zijn van binnen heel functioneel maar van buiten saai en monotoon, met langgerekte gevels en uitgestrekte parkeerterreinen. En op locaties waar ze niet goed zijn ‘ingepast’, ontstaat er overlast door verkeer, mede omdat de grote bedrijventerreinen vaak slecht via het openbaar vervoer bereikbaar zijn.

Als je gebruiksfuncties gaat mengen en logistiek bijvoorbeeld combineert met wonen, winkelen en natuur ontstaan er veel aantrekkelijkere omgevingen, die beter in staat zijn om deze functies te absorberen.” Functie- vermenging en oog voor de natuurlijke en/ of stedelijke omgeving staan daarom centraal bij projecten van intospace®, die zich tot doel heeft gesteld om de logistiek terug te integreren in de stedelijke omgeving.

Het type gebouw dat voor stadslogistiek nodig is, leent zich uitermate voor het vermengen met gebruiksfuncties als wonen, werken en recreatie. Zo zijn we nu bezig met een distributiecentrum waarbij tegen de zijmuren en achterwand appartementen worden gebouwd. Zo kun je niet alleen goedkoper woningen bouwen maar ontstaat ook een hele bijzondere en aantrekkelijke leefomgeving. Doordat de woningen iets boven het dak uitsteken, kunnen we het dakoppervlak gebruiken voor recreatiedoeleinden, met een park en in de plint kan weer retail en horeca worden gevestigd.” Het is één van de voorbeelden van hoe intospace® met innovatieve oplossingen nadenkt hoe de stadslogistiek kan bijdragen aan een betere en leefbare stad.

Ruggengraat van de stad

“We zijn doorlopend bezig met de vraag: hoe ziet het logistieke landschap van de toekomst eruit? Niet als reactie op de weerstand, ik denk dat dat iets tijdelijks is. Maar we willen alleen nog gebouwen neerzetten die toekomstbestendig zijn, en die ook over 40 jaar nog relevant en functioneel zijn. Zo denken we bijvoorbeeld samen met TNO na over hoe energie, arbeid en de ruimtelijke omgeving er in de toekomst uit zal zien. Zo loopt er nu een groot innovatieproject waarbij we met bedrijven, gemeentes, kennis- en onderwijsinstellingen werken aan allerlei slimme innovaties op het gebied van stadslogistiek. En we starten nu een project over smart energy hubs op en werken we met innovatieve bedrijven die hele grote batterijen ontwikkelen aan de electrificatie van het logistieke wagenpark.

Daarnaast denk ik dat we nog veel kunnen bereiken als we ‘verticaal’ gaan clusteren. Als bedrijven die in eenzelfde branche werken bij elkaar gevestigd zijn, ontstaan er campus- omgevingen waar maakindustrie, logistiek, kennis- en onderwijsinstellingen veel meer worden uitgedaagd tot onderlinge samenwerking. Intospace® heeft het afgelopen jaar met TNO een programma ontwikkeld waarmee we bijvoorbeeld de kennisontwikkeling binnen zo’n campus omgeving kunnen faciliteren.

De logistieke sector is boeiend, dynamisch en constant in beweging. Een sector die zeer innovatief is en een hele belangrijke bouwsteen vormt voor een efficiente en duurzame samenleving.

Voor intospace® is innovatie zo essentieel, dat er in de visie is opgenomen dat de organisatie bouwt voor toekomstige generaties. intospace® CEO Tim Beckmann: “We willen alleen op die manier naar ontwikkelingen kijken. In de zin ‘voor toekomstige generaties’ zit voor ons alles. Het betekent dat wat je ontwikkelt duurzaam, houdbaar moet zijn. We zijn altijd bezig met de vraag; ‘hoe ziet die toekomst eruit?’, welke kant bewegen de maatschappij en economie op?”

City Logistics Innovation Campus, oftewel CLIC, in het hart van de Metropoolregio Amsterdam. Met zijn slimme energievoorziening, aangename en uitnodigende werkomgeving, geavanceerde data-infrastructuur en duurzame ontwerp zorgt CLIC ervoor dat partijen in de stadslogistiek zowel de uitdagingen van vandaag als die van morgen aankunnen.

De campus van 130.000m2 bevat meerdere logistieke hallen, kantoor-gebouwen, extended-stay en sport-faciliteiten. Doordat de warehouses modulair en schakelbaar zijn ontworpen, variëren ruimtes van 700 m² tot 8.000 m². De kantoorruimten zijn te huur per kantoorkamer vanaf 30 m², per kantoorvleugel vanaf 165 m² of per
één (of meerdere) kantoorvilla vanaf circa 1.500 m².  

CLIC is meer dan alleen de gebouwen die je ziet. Op CLIC vinden partijen elkaar die innovatief met stadslogistiek bezig zijn. Like-minded bedrijven die allemaal hun goederen duurzamer, slimmer, sneller en efficiënter de stad in willen krijgen. Naast de dagelijkse werkzaamheden ontstaat door een variëteit aan evenementen en faciliteiten kruisbestuiving tussen de bedrijven die je op CLIC gaat vinden. Een bedrijventerrein waar ontmoeten en inspireren centraal staan. Denk aan sportevenementen, door CLIC georganiseerde congressen rondom stadslogistiek of de maandelijkse borrel. Er is volop ruimte voor initiatieven vanuit de bedrijven. Het diverse aanbod van horeca en sportfaciliteiten zorgt ervoor dat mensen ook los van deze georganiseerde evenementen elkaar iedere dag treffen in inspirerende omgevingen. Met alle uitmuntende community voorzieningen en moderne accommodaties op CLIC kunnen bedrijven een zeer aantrekkelijke en onderscheidende werkomgeving bieden aan hun personeel.

Geïnteresseerd? Bezoek de website