Als deelnemer aan het verkeer wil je met een gerust gevoel op pad. Kunnen vertrouwen op een veilige auto of (deel)scooter, maar wél met oog voor een schone leefomgeving. Het doel van de RDW? Veilige en duurzame mobiliteit voor burgers en het bedrijfsleven.

Wij combineren up-to-date kennis van voertuigen, registratie en informatie én zijn betrokken bij voertuigen van wieg tot sloop. Met alle nieuwe typen voertuigen en een groei in mobiliteitswensen is dat noodzakelijk om ons werk goed te doen.

Technologie

Wij ondersteunen innovatie in mobiliteit door beheerste implementatie van nieuwe voertuigsoorten. Nieuwe voertuigen en voertuigsystemen brengen risico’s met zich mee, daarom zijn technische eisen en regelgeving leidend. Voor veiligheid en milieu. Wij praten en denken mee over deze regels en zorgen voor een zo veilig mogelijke introductie. Een goed begrip van de ontwikkelingen in technologie is noodzaak. Daarom ontwikkelen wij met partners ook een nieuw mobiliteits- en infrastructuurcentrum voor tests en om onze kennis uit te bouwen.

Levenscyclus

Het toezicht op voertuigen maken we intensiever. In plaats van één keer testen en toelaten en vervolgens de controle met de APK, gaan we toe naar continu toetsen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen. Moderne auto’s zijn immers computers op wielen en krijgen te maken met software updates en cybersecurity. Dit alles kan de eigenschappen van een voertuig veranderen, bijvoorbeeld omdat de motor krachtiger wordt. Veiligheid heeft tegenwoordig een nieuwe dimensie en daarom is het belangrijk om ieder voertuig tijdens z’n hele levenscyclus te volgen.

Aansprakelijkheid
Het kentekenregister is onmisbaar. Denk aan gemeenten die een milieuzone willen inrichten of parkeren voor elektrische auto’s goedkoper willen maken. Voor deelmobiliteit moet helder zijn wie precies wanneer heeft gereden. En wat te denken van voertuigen met slimme rijondersteuning? De aansprakelijkheid moet onomstreden zijn. En uiteraard ook de privacy. Die staat voorop! Heldere afspraken dragen bij aan ons doel: een duurzame en veilige omgeving voor iedereen op straat.

Meer weten over onze organisatie? www.rdw.nl/over-rdw