Als bedrijf dat actief is op het gebied van afvalinzameling en recycling speelt REMONDIS een grote rol bij het terugwinnen van secundaire grondstoffen. “We voelen echt de drive om impact te hebben,” vertelt directeur Andreas Krawczik. “We kijken voortdurend hoe we zo duurzaam mogelijk materialen kunnen inzamelen en hergebruiken.” Een voorbeeld is de recycle-installatie voor Nespresso-capsules.

REMONDIS is van oorsprong een Duits bedrijf, vertelt Andreas Krawczik. Het familiebedrijf is als internationale speler in 30 landen actief. Ook in Nederland is het één van de leidende spelers in inzameling en verwerking van afvalstromen.

Secundaire grondstoffen

“Voor hergebruik moet je in de hele keten kijken hoe we zo goed en slim mogelijk materialen kunnen hergebruiken.” Met activiteiten op het gebied van inzameling en recycling heeft REMONDIS daar een grote rol in. “Uiteindelijk moeten we gezamenlijk stappen zetten om te kijken hoe je op een innovatieve manier secundaire grondstoffen weer kunt hergebruiken in nieuwe producten.” Als voorbeeld noemt hij de samenwerking van REMONDIS met Nespresso. In het Gelderse Lichtenvoorde is een recycle-installatie ontwikkeld, waarmee het aluminium van de capsules en de koffieresten worden teruggewonnen. De installatie is een mooi voorbeeld van hoe je in de hele keten kunt samenwerken om grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten en daarna te hergebruiken.

Koploper

Krawczik behartigt namens de Vereniging Afvalbedrijven als bestuurslid internationaal de positie van Nederland binnen Europa. “Mijn doel is Nederland een sterkere stem te geven, en de besluitvorming op het gebied van circulariteit te promoten. Noord-Europa is koploper op het gebied van het hergebruik van circulaire grondstoffen. Het is belangrijk om onze kennis en ervaring te delen. Circulariteit gaat over grenzen heen. Alleen samen kunnen we de juiste stappen zetten en bewustwording creëren voor het belang van de inzet van secundaire grondstoffen.”

Hij besluit: “Je ziet een enorm draagvlak, maar het zijn heel veel radartjes waaraan je moet draaien. De belangrijke sluitstap van de circulaire keten is het toepasbaar krijgen van secundaire grondstoffen voor de industrie.”

Voor meer informatie bezoek de website