De alarmistische berichten in de aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow ten spijt, weigert ceo Meiny Prins van Priva aan te nemen dat we de klimaatdoelen niet gaan redden. “Ik ben een optimist en weiger het op te geven. Ik geloof nog steeds dat technologie eraan kan bijdragen dat we net op tijd zijn.” Kritisch is ze over de politieke leiders en ondernemingen uit de oude economie. Gedreven is ze als ze over de oplossingen praat. “We hebben alles wat nodig is om van fossiele brandstof af te komen.”

Technologie is geen enkel punt van discussie meer, benadrukt Prins. “Er is zoveel wat technologie kan wat nog niet is toegepast. Er zijn zoveel oplossingen, maar we missen nog de schaal.” Het is onverstandig dat landen sinds de coronacrisis gezamenlijk 300 miljard euro extra hebben uitgegeven om nog meer fossiele brandstof uit de bodem te halen, stelt ze. “Dat geld had ook kunnen worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. De technologie is beschikbaar.” Het doet haar verzuchten dat we het op dit moment niet kunnen verwachten van onze leiders. “Er mag wat mij betreft wel een onsje visie en leiderschap bij. De punt op de horizon zetten, of het nu om energie of landbouw gaat, en daarvoor gaan? In plaats daarvan zijn we brandjes aan het blussen. Die energie kun je beter inzetten voor een groene maatschappij.”

Inefficiënt

“Zoals we onze energiedistributie nu doen is hartstikke inefficiënt. Het is alsof je met drie flessen wijn van de supermarkt naar huis loopt, er twee laat leeglopen en thuis nog maar één volle fles over hebt,” meent Prins. “Alleen al met hernieuwbare energie en energiebesparingsmaatregelen is zoveel te halen. Als alle gebouwen die nu nog gas gebruiken voor het verwarmen worden verduurzaamd, is een besparing mogelijk die gelijk is aan de productie van vijf kolencentrales, hebben we berekend.” Als voorbeeld gebruikt ze een algoritme van Priva voor de gebouwde omgeving. “We hebben een algoritme ontwikkeld dat kijkt naar weersveranderingen, naar het aantal mensen in het gebouw, de gasprijs et cetera. Die gegevens optimaliseert het algoritme en geeft het terug aan het gebouw. Zodat er slimmer wordt verwarmd. Het zorgt voor 30 tot 50% gasbesparing.”

Frustratie

Prins ziet een essentieel verschil tussen de ondernemer die dagelijks bezig is met de lange termijn en voelt dat hij moet verduurzamen, en de beursgenoteerde bedrijven die gedreven worden door het maximaliseren van hun winst. “Ik geloof heel erg dat ondernemers in staat zijn om de verduurzaming van de maatschappij te helpen versnellen, samen met hun klanten. Het zijn de multinationals, met name de fossiele industrie, die veel belang hechten aan het in stand houden.” Dat is een oprechte zorg van heel veel mensen, constateert ze. “Hoe mooi zou het zijn als we collectief omarmen dat het de andere kant op moet. Mensen zijn enorm belangrijk. Het zou enorm helpen als we decentraal, in gemeenschappen, denken als het om de energietransitie gaat. Waarom zouden we terug moeten leveren aan het centrale grid als het ook aan de buurman kan, op wijkniveau? In wiens belang is dat?”

Glastuinbouw

Priva is specialist op het gebied van klimaat, energietransitie en voedselzekerheid, Thema’s die samenkomen in de glastuinbouw. Prins ziet een belangrijke rol voor de glastuinbouw bij de problemen die de mensheid tegemoet treedt. “Dat heeft te maken met de vraag naar meer gezond eten – ‘dat zijn groenten’ – en lokaal produceren. Tuinbouw is een ongelofelijk mooi antwoord op de klimaatverandering, omdat je in alle omstandigheden kunt telen in een stabiel groeiklimaat. Het kan niet anders. We kunnen niet op de grond blijven telen, ook qua meststoffen, bestrijdingsmiddelen en biodiversiteit.” De kennis die in de hoofden van telers zit, kan door technologie worden bewaard. Die kennis is schaars. Priva heeft de technologie in huis om te zorgen dat de kennis niet verloren gaat en kan worden geschaald. Dat is de sleutel tot verduurzaming. Robotica is een antwoord op de uitdagingen die we hebben.”

Voor meer informatie bezoek de website