Er is een groeiende behoefte aan professionele expertise rondom de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. Een onafhankelijke regisseur die bestaande verplichtingen afhandelt en de verdeling van de boedel in goede banen leidt. De opleiding RegisterExecuteur speelt in op deze ontwikkeling.

Na afronding van de opleiding tot RegisterExecuteur beschikt u over de kwaliteit, deskundigheid én middelen voor een efficiënte en voorspoedige voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. De praktijkgerichte opleiding behandelt niet alleen de juridische en fiscale aspecten waarmee een executeur te maken krijgt, maar ook praktische zaken, zoals de emotionele kant van de nalatenschap.

Onafhankelijke deskundige

Een executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap en heeft de taak om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden. In plaats van zelf de afwikkeling op zich te nemen, kiezen erfgenamen er steeds vaker voor om de afwikkeling van de nalatenschap uit te besteden aan een onafhankelijke deskundige.

Bij de opleiding tot RegisterExecuteur verwerft u de expertise die nodig is om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden en te zorgen voor een efficiënte afhandeling. U verzorgt de juridische, administratieve, financiële en fiscale processen. De erfgenamen hebben de zekerheid dat de afwikkeling in handen is van een onafhankelijke deskundige, die op een duidelijke en transparante wijze de afwikkeling verzorgt en het (regel)werk uit handen neemt.

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en bestaat uit:

  1. Juridische aspecten RegisterExecuteur (3 cursusdagen);
  2. Fiscale aspecten RegisterExecuteur (2 cursusdagen);
  3. Levenstestament in de praktijk (½ cursusdag);
  4. Praktijkleer RegisterExecuteur (4 cursusdagen).

DIGITAAL NALATENSCHAPSDOSSIER

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Het biedt voor erfgenamen de mogelijkheid om de afwikkeling van de nalatenschap online te volgen en op een veilige manier informatie en documenten te delen.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op: www.register-executeur.nl.